7Vroeger was de zondag van de vinkenwijding de officiële start van het seizoen. Nu start men al vroeger met zettingen. De traditie van de wijding, telkens op de zondag die het dichtst bij 15 april ligt, wordt in ere gehouden door het gemeentelijk feestbestuur en de vinkeniersmaatschappij De Koninklijke Bosvink. Wijlen ere-schepen Leon Defraeye riep die plechtigheid in het leven en ter gelegenheid van de wijding werd op zondag ook een zetting georganiseerd.
...