Het was pastoor Jules Carron zaliger die toentertijd in de 21-jarige Mariette Provoost een goede dirigente en koster in spe zag. Maar Mariette had geen muzikale opleiding gevolgd en de pastoor raadde haar aan om muzieklessen te volgen. In 1963 ging Mariette dus naar de muziekschool, volgde er notenleer en leerde piano spelen bij de zusters der Heilige Kindsheid. Daarbij kwam er ook nog een opleiding voor solozang, orgel en dirigente. Mariette zag haar meisjesdroom zo eindelijk in vervulling gaan.
...

Het was pastoor Jules Carron zaliger die toentertijd in de 21-jarige Mariette Provoost een goede dirigente en koster in spe zag. Maar Mariette had geen muzikale opleiding gevolgd en de pastoor raadde haar aan om muzieklessen te volgen. In 1963 ging Mariette dus naar de muziekschool, volgde er notenleer en leerde piano spelen bij de zusters der Heilige Kindsheid. Daarbij kwam er ook nog een opleiding voor solozang, orgel en dirigente. Mariette zag haar meisjesdroom zo eindelijk in vervulling gaan.Pastoor Carron was de grote bezieler van het kerkkoor en hij introduceerde het Latijn in het koor. Na hem kwam pastoor Lemarque die het koor omdoopte tot 'Jubilate', genaamd naar het officiële liederboekje van de katholieke koren in Vlaanderen. Mariette kreeg het vertrouwen om het koor te leiden en de functie van 'koster' op zich te nemen.In 1969 huwde Mariette met Antoon Plovie. Hij steunde Mariette ten volle in haar hobby. Meer zelfs! Na een oproep naar nieuwe koorleden om een viering van een honderdjarige op te luisteren, werd hij zelf lid van Jubilate. Veel steun en begrip kreeg Mariette ook op haar werk bij MBLE, het latere Philips in Beveren. "Men liet me toe om het werk even te onderbreken als er een dienst was op de Tassche", zegt Mariette.Een koor dirigeren, is meer dan iedereen in de juiste toon te laten zingen en met het dirigeerstokje te zwaaien. Een goede samenhorigheid onder de koorleden is ook van groot belang. Ook hierbij speelt de dirigente een belangrijke rol. "De repetities moeten in een aangename sfeer verlopen. Elkaar af en toe eens buiten het repetitielokaal elkaar ontmoeten, is eveneens belangrijk. Zo ontstond de traditie om jaarlijks een reis te organiseren en om Sint-Cecilia te vieren.Een van de hoogtepunten van het kerkkoor van de Tassche vond plaats in 1990. De toenmalige BRT zond toen een eucharistieviering uit vanuit het stemmige kerkje van de Tassche. Uiteraard stond het koor op de eerste rij om de mis op te luisteren. Een evenement waar de oudere koorleden nog steeds trots op zijn. De liefde voor muziek zit ook in de genen ingebakken in de familie van Mariette. Zoon Koen werd van thuis uit gestimuleerd om muzieklessen te volgen. Hij speelt al jarenlang gitaar in een band en zijn grote liefde Ilse is samen met Koen koorlid in Bellegem. Dat ook de kleinkinderen een liefde voor muziek hebben, stemt Mariette erg tevreden.In februari moest Mariette Provoost noodgedwongen het dirigeerstokje aan de kant leggen door een schouderblessure en een langdurige revalidatie. Koen Bruyneel nam het van haar over. Maar Mariette blijft zingen en op vraag van de koorleden blijft ze actief binnen het koorbestuur. "Het doet ook altijd deugd als jongeren zich melden om lid te worden van ons koor dat een hechte vriendengroep is", weet Mariette. "Toen Antoon zes jaar geleden overleed heb ik aan het koor heel wat steun gehad." Jubilate is en blijft vooral een kerkkoor. "Zonder kerk weliswaar. Want die is er niet meer. Maar we hebben een groeiend aantal optredens in de regio. Want zingen brengt sfeer, vreugde en verbindt de mensen", besluit Mariette Provoost.