Marieke en Sarah bouwen bruggen met ‘Project BinnensteBuiten’:“Kinderen groeien op in samenleving met torenhoge verwachtingen”

Marieke Uleyn en Sarah Hermans zijn zowel ervaringsdeskundigen als professionals. (foto CB)
Redactie KW

Psychiatrisch verpleegkundigen Marieke Uleyn (33) uit Menen en Sarah Hermans (34) uit Koolskamp zijn al 16 jaar vriendinnen. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding verpleegkunde en volgden de voorbije 10 jaar samen heel wat bijscholingen rond autisme en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Als moeders van kinderen met autisme zijn de twee dames gelouterde ervaringsdeskundigen. Die ervaring bundelen ze voortaan in ‘Project BinnensteBuiten’, een begeleidingsdienst waarmee ze tegemoet willen komen aan ellenlange wachtlijsten.

“Sinds de coronacrisis merken we dat de wachtlijst bij onze collega-psychologen en de diensten gezinsbegeleiding alleen maar aangegroeid is. In afwachting van een diagnose voor autisme of een mentale stoornis en verdere psychologische hulp willen we met ‘Project BinnensteBuiten’ de gezinsbegeleiders, ouders en hun kinderen graag bijstaan of even tussenpersoon zijn”, zegt Marieke Uleyn.

Tussenpersoon

‘Project BinnensteBuiten’ wil bruggen bouwen tussen ouders en scholen. Het M-decreet voorziet dat zoveel mogelijk kinderen met een beperking les kunnen volgen in het gewone onderwijs, mits de nodige ondersteuning. Daar knelt vaak het schoentje, want scholen moeten roeien met de riemen die ze hebben. Dikwijls is er onvoldoende geld, tijd en personeel om kinderen individueel te begeleiden en dat leidt tot conflicten.

“Ouders willen het beste voor hun kind en willen dat de school anticipeert op hun aanvoelen. Leerkrachten staan voor een grote klas en kunnen niet altijd de ondersteuning geven die een kind nodig heeft. De ouders voelen zich door de school in de steek gelaten, de leerkracht voelt geen waardering voor zijn inspanningen. Dat is jammer. In dat verhaal willen wij een tussenpersoon zijn en bruggen bouwen waar nodig. Ouders hebben nood om zich gehoord te voelen en scholen hebben nood om zich te kunnen verduidelijken. Als ouders van zorgkinderen weten we dat ouders makkelijker praten tegen lotgenoten. Tegelijkertijd hebben we als professionals een klare en neutrale kijk op de problematiek. We vragen ons af: als de huidige aanpak niet aanslaat, wat kan dan wel helpen? Daarbij gaan we oplossingsgericht te werk in samenspraak met ouders, school, psycholoog…. We kijken naar de krachten van het kind: waar is het kind wél goed in? Hoe kunnen we dat integreren in de klas, het gezin of de hobby?”

Diagnose als een kans

‘Project BinnensteBuiten’ besteedt ook aandacht aan rouwbegeleiding. “Gezinsleden hebben vaak moeite met de diagnose van autisme, met het feit dat hun kind een label opgekleefd krijgt. Dikwijls kunnen ze dat moeilijk aanvaarden. Ze zien de diagnose als een belemmering voor de toekomst van hun kind. Wij willen dat ombuigen naar een positief iets. We wijzen op het goede en werken daarop verder”, zegt Marieke.

“Een kind moet alle kansen krijgen die het verdient. Een diagnose kan voor een kind juist zo’n kans zijn om later een goed en volwaardig leven te hebben. Ik durf de vergelijking te maken met iemand die bijziend is en een bril nodig heeft. Of iemand met dyslexie, die logopedielessen nodig heeft. Wel nu, hetzelfde principe geldt voor autisme of ASS. Ook hier is het vanzelfsprekend dat een kind in volle ontwikkeling de kansen krijgt die het nodig heeft.”

“Veel mensen hebben het gevoel dat er nu meer kinderen met autisme zijn dan vroeger. Maar eigenlijk is dat niet zo. Wel wordt er nu meer aandacht en zorg aan besteed. Het grote verschil met vroeger is de maatschappij, waarin de kinderen opgroeien. Het leven was vroeger veel simpeler en eenvoudiger. Er was bijvoorbeeld geen gsm, internet of sociale media. Vandaag groeien kinderen op in een heel complexe samenleving, waar de verwachtingen torenhoog zijn”, besluit Marieke.

Zowel in Menen als in Koolskamp kan je terecht bij ‘Project BinnensteBuiten’. Alle info vind je op www.project-binnenstebuiten.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.