Het was kerststalbouwer Romain Vandenberghe die het als eerste opmerkte. "Ik ken die kerststal van binnen en van buiten. Sinds 32 jaar help ik met de opbouw ...

Het was kerststalbouwer Romain Vandenberghe die het als eerste opmerkte. "Ik ken die kerststal van binnen en van buiten. Sinds 32 jaar help ik met de opbouw ervan. Tien dagen geleden bouwden wij met zes vrijwilligers de stal en haalden de beelden van zolder. Wijlen Michel Vandekerckhove maakte de mooi zware beelden. Het comité zorgt er goed voor."Romain zocht overal op de wijk en ging in de andere kerststallen die in Deerlijk opgesteld staan, kijken. Immers, vijftien jaar geleden werden in verschillende stallen Mariabeelden weggenomen. "Ik herinner mij dat nog en dacht aan iets dergelijks, maar in de andere stallen is er geen verandering.""Ik hoop dat degene die het gedaan heeft, zelf het Mariabeeld terugbrengt en in de stal zet. Jammer, echt jammer dat zoiets gebeurt."(MV)