Maria De Clercq werd op 18 januari 1920 in Tielt geboren als oudste dochter in een gezin met negen kinderen. Haar vader Jan was een gekend figuur en had een eigen schapenbedrijf. De familie kreeg, zoals zo vaak vroeger, een bijnaam...

Maria De Clercq werd op 18 januari 1920 in Tielt geboren als oudste dochter in een gezin met negen kinderen. Haar vader Jan was een gekend figuur en had een eigen schapenbedrijf. De familie kreeg, zoals zo vaak vroeger, een bijnaam: 'Schapers'. Maria werd dan ook vaak Maria Schapers genoemd.Ze huwde met Camiel Cottenie en het gezin kreeg zes kinderen: Frans, Georges, Palmer, Rita, Patrick en Mia. Na verschillende keren verhuisd te hebben, kwamen ze uiteindelijk in Heestert terecht waar ze lange tijd café De Gilde openhielden. Hierdoor kreeg ze een nieuwe bijnaam. Maria Schapers werd herdoopt tot 'Maria van De Gilde'.Na enige tijd kochten ze een woning in de Gauwelstraat en ging Maria aan de slag in WZC Marialove als poetsvrouw waar ze acht jaar werkte. In haar vrije tijd zong ze in het zangkoor van Heestert. Maria werd op de leeftijd van 59 jaar weduwe. Ze was echter een kranige vrouw die nog lange tijd thuis bleef wonen. Toen het niet meer mogelijk was om alleen te wonen, ging ze in rusthuis Marialove wonen, nu reeds meer dan elf jaar. Maria heeft 6 kinderen, 11 kleinkinderen, 22 achterkleinkinderen en 3 achterachterkleinkinderen.(GVZ)