Binnenkort zal het straatbeeld van de Weststraat, ter hoogte van het wzc, er volledig anders uitzien. "Momenteel zijn al de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de ontmanteling van vier woningen, die straks tegen de grond gaan", zegt algemeen directeur Geert Declerck. "In afwachting van de bouw van assistentiewoningen wordt er een tijdelijke par...

Binnenkort zal het straatbeeld van de Weststraat, ter hoogte van het wzc, er volledig anders uitzien. "Momenteel zijn al de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de ontmanteling van vier woningen, die straks tegen de grond gaan", zegt algemeen directeur Geert Declerck. "In afwachting van de bouw van assistentiewoningen wordt er een tijdelijke parking voor ongeveer 50 wagens aangelegd. Het is de bedoeling dat deze parking uitsluitend door de medewerkers van het wzc wordt gebruikt. De parking achteraan het wzc zou dan worden voorbehouden voor de bezoekers. In afwachting van de definitieve bouw van de flats wenst het bestuur deze tijd te gebruiken om een aantal denkpistes te onderzoeken, zowel qua zorgformule als naar concrete invulling van het programma. Een mogelijke samenwerking met de gemeente lijkt zeker een opportuniteit."Een tweede project is de afwerking van het kantoorgedeelte. "Het is de bedoeling om in dezelfde bouwstijl als het eerste gedeelte deze te laten aansluiten met de laatste nieuwbouwvleugel", vervolgt de algemeen directeur. "Architect Luc Morlion is volop bezig met het finaliseren van de plannen en de administratieve rompslomp rond dit dossier. Zodra dit in orde is, kan worden overgegaan tot de aanduiding van de aannemers. De start van de werken is voorzien voor begin maart 2021, indien de weersomstandigheden dit toelaten. Eind 2021 zou deze vleugel dan in dienst genomen kunnen worden."Het wordt opnieuw een drukke periode voor algemeen directeur Geert Declerck, naast de hectiek rondde coronacrisis. Gelukkig is hij in het wzc Maria Rustoord niet aan zijn proefstuk toe en kan hij rekenen op de deskundigheid van voorzitter Frans Vandamme en secretaris Noël Viaene. Samen maken zij deel uit van het bouwteam. (PADI)