Marc Vanclooster zag het levenslicht op 29 januari 1963 in het vredige, Limburgse Lanaken. Na zijn humaniorastudies trok hij voor drie jaar naar het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek en daarna naar Leuven om er af te studeren als dokter in de geneeskunde.
...

Marc Vanclooster zag het levenslicht op 29 januari 1963 in het vredige, Limburgse Lanaken. Na zijn humaniorastudies trok hij voor drie jaar naar het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek en daarna naar Leuven om er af te studeren als dokter in de geneeskunde.Zijn legerdienst bracht hij door bij het 56ste Smaldeel van de 9de Wing Missiles, de raketbasis Grefrath in Duitsland.In 1991 trouwde hij met Vera Vervaeke uit Kortrijk en zo belandde hij in West-Vlaanderen. Het echtpaar heeft drie zonen: Andreas (28) is oogarts, Michiel (26) is industrieel apotheker en Victor (23) studeert rechten en zou graag nog een extra studiejaar volgen in Canada.Marc Vanclooster: "Ik heb de liefde gevonden in Kortrijk en ben dus in West-Vlaanderen blijven hangen. Het eerste wat ik gedaan heb om de ideale vestingstek te vinden, was een ranking maken van alle gemeenten in de buurt van Kortrijk met hun inwoners en het aantal huisartsen. Het was dokter Leo Abeele die me aanspoorde om hier in de Berengemeente van start te gaan met een praktijk. Dat is nu bijna drie decennia geleden. Naast mijn praktijk als huisarts ben ik eveneens CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) in het woon-zorgcentrum De Zonnewende." "We beleven nu tijden die we nog nooit hebben meegemaakt. Gelukkig heerst er onder de Meulebeekse huisartsen een prima verstandhouding. Dit houdt onder andere in dat alle pijnpunten bij positieve coronatesten snel worden doorgegeven en we hebben eveneens de contact tracing in eigen handen genomen.""Hoe ik met de serviceclub in contact gekomen ben? Dat is een lang verhaal maar het komt er op neer dan pater Marcel Vandecapelle ervoor zorgde dat ik plots aan de wieg stond van een nieuwe Rotaryclub die de naam Oostrozebeke Mandeldal meekreeg. Dat was in 2003. Pater Marcel wist waarschijnlijk dat ik ooit lid was van de Rotary jongerenafdeling Limburg.""Een nieuwe club heeft als voordeel dat iedereen van meet af aan nieuw is en men zo elkaar veel beter leert kennen. Rotary is een wereldwijde organisatie die als serviceclub 'dienstbetoon' hoog in het vaandel voert. Het motto van Rotary is niet voor niks 'Service above self'. We werken dus projecten uit die zich richten op onmiddellijke dienst aan de gemeenschap. Ik denk hierbij aan gezondheid, in het bijzonder die van kinderen, onderwijs, honger, armoede, maar ook geweld, milieuzorg en analfabetisme komen aan bod.""Om dit alles te coördineren en in goede banen te leiden, heeft iedere Rotary-afdeling een reeks commissies die zich voor de projecten inzetten. Belangrijk hierbij is dat we zorgen dat we steeds geld in het laatje hebben. Zo is mijn opvolger nu belast met de fundraising voor het volgende werkjaar. Ook hier speelt de coronacrisis ons parten." "Dit werkjaar hebben we alle bedrijfsbezoeken die we met de leerlingen van het vijfde leerjaar ondernemen in het kader van Rotary en Toekomst, Wetenschap en Techniek moeten afgelasten. De tweejaarlijkse koetsentocht voor mensen met een beperking en de fundraisingavond met The Soul Train Expercience die normaal op 29 maart in de Europahal in Tielt zou georganiseerd worden, dienden eveneens opgeborgen te worden. Onze wekelijkse bijeenkomsten op donderdagavond worden nu vervangen door zoommeetings achter het scherm."Het huidige bestuur ziet er verder uit als volgt: uittredende voorzitter Veerle Carron, inkomende voorzitter Veerle Bridelance, secretaris Tom Vermeir, penningmeester Frieda Mahieu. protocolchef Jo Decoutere. De vereniging telt momenteel 32 leden.Tien commissies zorgen voor de voorbereiding en de vlotte afwerking van de projecten: Luc De Meulemeester (clubbeheer), Katelijn Eeckhout (dienst aan de gemeenschap), Veerle Bridelance (fundraising), Katrien Van Hulle (internationaal), Chris Van Praet (jeugd), Dominique Naessens (ledenwerving), Ruben Taelman (PR), Philippe Vandermeulen (reizen), Caroline Dobbels (wetenschap en techniek) en Veerle Carron (Rotary foundation). (LB)