Marc Steenlant uit Rumbeke al twintig jaar op drie fronten als vrijwilliger actief

We moeten de vrijwilligers met een vergrootglas zoeken, vooral zij die al twintig jaar op drie fronten actief zijn om mensen te helpen die om diverse redenen in kansarmoede terechtgekomen zijn. Een van hen is Marc Steenlant, 75 jaar en gepensioneerd onderwijzer. We zetten hem in de praatstoel en luisteren naar zijn geëngageerde verhaal.

Al twintig jaar zet Marc Steenlant zich vrijwillig in, hoofdzakelijk voor mensen in kansarmoede. “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en ik ben blij en dankbaar dat ik met mijn truweel cement kan bijdragen”, zegt hij overtuigd. (Foto SB) © (Foto SB)

“Al twintig jaar help ik om de drie weken op maandag en vrijdag in het Mannahuis”, begint Marc geanimeerd te vertellen. “Ik maak deel uit van een van de kookploegen. Elke kookploeg bestaat uit zes à zeven vrijwilligers, die elke weekdag van 9.30 tot 15 uur aan de slag zijn om iedere middag voor een 40-tal eters een gezonde middagmaal klaar te maken en te serveren. In totaal zijn we met 80 vrijwilligers. Nadien moeten we nog af- en opruimen, afwassen en de tafels voor de volgende middag dekken. Zij die komen eten zijn kansarme mensen uit Roeselare en de wijde omgeving. Zij worden naar ons gestuurd door het OCMW, de Bremstruik, Kerit of de dekenij. In het Mannahuis kunnen zij met hun eetkaart voor 1,5 euro middagmalen. Onze maximale capaciteit is 50 eters en ik stel vast dat het aantal de jongste jaren geleidelijk stijgt en dat ook relatief jonge mensen meer dan vroeger aanschuiven.”

Huiswerkklas

“Daarnaast ben ik ook al 20 jaar actief bij Elim, een steunpunt voor vluchtelingen in de regio Roeselare, dat gevestigd is in een statig herenhuis aan de Gasstraat 19 naast cinema Cityscoop”, gaat Marc gedreven verder. “Ik begeleid er elke maandag van 16 tot 17.30 uur de huiswerkklas. Schoolkinderen van vreemde origine, die les volgen in de lagere scholen in de buurt het centrum van Roeselare dus worden door de schoolbus bij ons afgezet. Ik help hen bij hun huistaak en breng hen daarnaast extra Nederlands en andere basisvaardigheden bij. In mijn huiswerkklasje heb ik momenteel drie kinderen van het tweede leerjaar.”

“Verder kunnen volwassen anderstaligen die op papieren wachten of die zonder papieren in ons land verblijven en dus niet in het officiële onderwijs terecht kunnen bij ons extra Nederlandse les volgen. Verder is er een praatgroep Nederlands voor hen die al een tijdje in België verblijven en al wat Nederlands spreken en begrijpen. Zij kunnen bij ons in groep nog méér oefenen om vlotter onze taal te begrijpen en te spreken. Allochtone leerlingen van de eerste en tweede graad secundair worden bij Elim voor hun proefwerken extra begeleid of kunnen er in een rustige omgeving studeren.”

“De dankbaarheid die wij ervaren is zeer groot en echt gemeend, en mijn drijfveer om verder te doen”

“Sinds 1 januari van dit jaar is Rumbekenaar Chris Vereecke voorzitter van de raad van bestuur van Elim in opvolging van Marc Dehem en stuurt in die functie de veertig Elim-vrijwilligers aan”, gaat Marc verder. “Elim werd door wijlen Nico Kindt gesticht. Zijn weduwe Cecile Rapol en de moeder van schepen Henk Kindt, is naast haar tomeloze inzet voor het vrouwenvluchthuis, ook erg actief bij de vzw Elim.”

Auxilia

“In het verlengde van mijn engagement bij Elim ben ik ook al twintig jaar actief bij de vzw Auxilia regio Roeselare. Ook hier gaat het om het geven van bijlessen aan lagereschoolkinderen in armoede of kinderen die langdurig ziek zijn, voornamelijk bij hen thuis of op hun school”, gaat Marc verder. “Ik probeer hierdoor te voorkomen dat hun leerprobleem of leerachterstand vergroot. Tegelijk verhoogt op die manier hun zelfredzaamheid. In de regio Roeselare zijn we met een 20-tal vrijwilligers en over het hele land met iets meer dan 700. Al moet ik bekennen dat ons werk bij Auxilia bij het grote publiek niet zo goed bekend is. Ik hoop dat dit artikel tot meer bekendheid kan bijdragen”, aldus Marc.

Begin dit jaar kreeg Auxilia van de vriendenkring politiezone RIHO als steun een cheque van 2.000 euro, de opbrengst van een door hen georganiseerde wandelzoektocht.

“Door mijn jarenlange engagement in deze drie specifieke domeinen heb ik veel kansarmoede gezien, vele mensen in armoede ontmoet en ook vastgesteld dat het niet gemakkelijk is om eruit te geraken, maar bij velen is de wil zeer zeker aanwezig om te werken aan een betere toekomst. De dankbaarheid die wij als vrijwilligers in die specifieke omgeving ervaren is zeer groot en echt gemeend. Dat is mijn drijfveer om verder te doen en ik hoop het vol te houden tot ik versleten ben”, lacht Marc uitbundig. (AD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.