Het was een geëmotioneerde en nerveuze Alain De Coussemaecker die vrijdag, bijgestaan door zijn advocate Ellen Eneman, voor de afdeling Brugge van het arbeidshof Gent verscheen. Voor de man is het dan ook mogelijk een van de laatste kansen om tegen te gaan dat hij zijn woning, waarin hij opgroeide en al die jaren bleef wonen, moet verkopen.
...

Het was een geëmotioneerde en nerveuze Alain De Coussemaecker die vrijdag, bijgestaan door zijn advocate Ellen Eneman, voor de afdeling Brugge van het arbeidshof Gent verscheen. Voor de man is het dan ook mogelijk een van de laatste kansen om tegen te gaan dat hij zijn woning, waarin hij opgroeide en al die jaren bleef wonen, moet verkopen.De arbeidsrechtbank oordeelde eerder, namelijk in december 2018, dat het huis wel degelijk verkocht mag worden om zijn schulden aan te zuiveren. Schulden die zich opstapelen omwille van de hoge dwangsommen die hij kreeg uitbetaald wegens het eerst niet en uiteindelijk te laat verplaatsen van de bomen in zijn tuin. De bomenvriend - de man ziet het rooien van bomen als het 'vermoorden ' ervan - wil dus via beroep voor het arbeidshof vermijden dat zijn woning verkocht wordt.De basis van dit hele verhaal gaat jarenlang terug en ligt bij klachten van buren over de verwilderde staat van de tuin van Alain De Coussemaecker en vooral dan bij de bomen die allerlei vormen van hinder zouden vormen voor de aanpalende buren. De buren probeerden Alain te overtuigen de bomen weg te doen maar toen die daar niet toe geneigd had, kwam de zaak voor de vrederechter die finaal wel oordeelde dat de bomen effectief weg moesten en die een zware dwangsom oplegde per dag dat de bomen niet weg waren.Met financiële hulp van zijn zus, die ook aanwezig was in de zittingzaal, liet de De Coussemaecker de bomen dan verplaatsen: een dure en tijdrovende operatie. Zijn advocate wilde vrijdag voor het arbeidshof verkrijgen dat de dwangsommen buiten zijn schuldbemiddeling zouden gehouden worden, naar analogie met de wetgeving rond faillissementen.De bomenvriend had persoonlijk een emotioneel betoog voorbereid en vertelde aan de rechter dat hij alles in het werk had gesteld om tot een overeenkomst te komen met zijn buren, maar dat die enkel reageerden met dwangsommen en rechtszaken. "De bomen zijn uiteindelijk verplaatst, evenwel op mijn eigen tempo, en nog zijn de buren niet tevreden en blijven die dwangsommen lopen. Dit betekent dat het niet om de bomen gaat, maar enkel om het geld!", stelde De Coussemaecker.Hij stelde ook dat de buurvrouw, die aanvankelijk begon te klagen over de bomen, intussen overleden was en dat haar kinderen het huis al hadden verkocht maar dat ze toch de dwangsommen blijven opeisen. Volgens hem een duidelijk teken dat het enkel om het geld te doen was. Hij liet nog verstaan dat hij die woning nodig had want dat hij geen middelen heeft om een woning elders te huren, laat staan te kopen.Meester Peter De Becker, die de buren vertegenwoordigde, stelde dat dit het zoveelste emotionele pleidooi van De Coussemaecker was en dat het vol zat met onwaarheden. Hij liet verstaan dat De Coussemaecker van bij het begin zich al onverzettelijk toonde rond zijn bomen en verschillende voorstellen naast zich neer had gelegd. Ook het echtpaar T., buren aan de andere kant, waren aanwezig op de zitting. "Wij hebben nooit gewild dat Alain zijn woning zou moeten verkopen. Maar Alain heeft zelf zijn eigen miserie gezocht", stelde de buurvrouw. "Ik heb zo vaak tegen Alain gezegd: doe toch geen domme dingen; dat het zo ver niet komt dat je je huis moet verkopen!'", wist de buurman. "En zie nu waar we staan. Het enige wat wij willen van die dwangsommen is dat we de gerechts- en advocatenkosten kunnen betalen."Het arbeidshof zal een arrest vellen op 18 oktober.