Malvina Roossens werd geboren in Vlissingen op 23 augustus 1916. Haar echtgenoot Julien Deboyser werd op dezelfde dag geboren in De Panne. Samen kregen ze twee zonen, Roland en Willem. Door ziekte konden zij er op donderdag 27 augustus helaas niet bij zijn om hun moeder in de bloemetjes te zetten.
...

Malvina Roossens werd geboren in Vlissingen op 23 augustus 1916. Haar echtgenoot Julien Deboyser werd op dezelfde dag geboren in De Panne. Samen kregen ze twee zonen, Roland en Willem. Door ziekte konden zij er op donderdag 27 augustus helaas niet bij zijn om hun moeder in de bloemetjes te zetten. In 2001 trok zoon Roland (85 jaar) bij zijn moeder in. Hij omringde haar lange tijd met de beste zorgen. Zoon Willem zorgde er samen met zijn echtgenote voor dat er regelmatig samen werd gekomen want ondertussen was de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen. Ondertussen is Malvina de tel kwijt wanneer er gevraagd wordt naar het aantal achterkleinkinderen, maar het er zijn er ondertussen heel wat.Malvina kwam in wzc Ter Linden wonen in een zeer moeilijke periode. Op zes april nam ze haar intrek in residentie Laura in volle coronacrisis. Malvina heeft zich ondertussen al goed aangepast aan haar nieuwe thuis. Haar gehoor laat haar jammer genoeg in de steek maar haar zicht is nog prima. De kranige 104-jarige wil, ondanks ze in een rolwagen zit, nog steeds in beweging blijven. Schepen van Welzijn Guido Hoste en burgemeester Peter Roose maakten van de gelegenheid gebruik om de directie en al het zorgkundig personeel te bedanken voor hun gedreven kwaliteitsvolle dagelijkse inzet voor de meer dan 160 bewoners in wzc Ter Linden. Samen met de bewoners van de residentie Laura werd de verjaardagstaart aangesneden terwijl schepen Guido Hoste zich waagde aan het liedje 'Leve De Panne' dat door Malvina handenklappend werd meegezongen. Directeur Delphine Lemahieu zorgde in naam van het personeel voor een fleurig boeket waarna het glas werd geheven op de volgende verjaardag. (JT)