Het dossier van het nieuw Maldegems industrieterrein in Adegem dat aansluit bij het bestaande industrieterrein is al meer dan twintig jaar oud. De gemeente heeft de aanleg van het nieuw industrieterrein in handen gegeven van Veneco. Terwijl de plannen werden opgemaakt moest er ook worden onderhandeld over de onteigening van de gronden. In sommige gevallen moest er niet alleen met de eigenaar maar ook met de landbouwer die een perceelgrond bewerkt worden onderhandeld.
...

Het dossier van het nieuw Maldegems industrieterrein in Adegem dat aansluit bij het bestaande industrieterrein is al meer dan twintig jaar oud. De gemeente heeft de aanleg van het nieuw industrieterrein in handen gegeven van Veneco. Terwijl de plannen werden opgemaakt moest er ook worden onderhandeld over de onteigening van de gronden. In sommige gevallen moest er niet alleen met de eigenaar maar ook met de landbouwer die een perceelgrond bewerkt worden onderhandeld. Midden vorig jaar was het dossier administratief klaar. Voor er op de site in de Ringbaan mocht worden gewerkt, moest er eerst onderzocht worden of er geen oorlogsmunitie meer in de grond zat. De Ringbaan maakte tijdens WO II deel uit van een vliegveld van de Duitsers. Dat vliegveld werd op het einde van de oorlog zwaar gebombardeerd door de geallieerden. Men was ervan overtuigd dat er nog niet ontplofte bommen in de grond zaten. Het onderzoek heeft dat vermoeden bevestigd. Een gespecialiseerde firma uit Nederland legde vorig jaar verschillende bommen bloot. Die werden telkens door de ontmijningsdienst DOVO opgehaald. Van zodra de site bommenvrij was verklaard, kon het wettelijk verplicht archeologisch onderzoek op de site beginnen. Veneco vertrouwde die opdracht toe aan De Logi & Hoorne Archeologie uit Adegem. Eind vorig jaar groef de firma enkele proefsleuven. Op basis van de resultaten uit die proefsleuven werd een planning voor het volledig onderzoek opgemaakt. De afgelopen weken werd de site volledig afgegraven. Daarna werden op een strook midden in de site opgravingen gedaan. "De Logi & Hoorne zijn hier begonnen met hun archeologisch onderzoek omdat hun opdrachtgever Veneco in die zone na het bouwverlof wil beginnen met de aanleg van de straat in het toekomstig industrieterrein", zegt Jason van Landschoot (Open VLD) schepen van Openbare Werken die voor de gemeente de werken opvolgt. In die zone zijn de opgravingen gesloten en worden de resultaten nu verwerkt. Terwijl Veneco de straat aanlegt, zal het archeologisch onderzoek op de rest van de site worden verdergezet. Omdat de site meer dan 10 hectare groot is, zal dat onderzoek enkele maanden in beslag nemen. Over de resultaten van het al uitgevoerde onderzoek wou men bij De Logi & Hoorne nog niet veel kwijt. Dat er restanten van een Romeinse woning gevonden zijn, staat vast. Als het onderzoek voltooid is, zullen de resultaten eerst overgemaakt worden aan Veneco voor ze openbaar worden gemaakt. (LV)