Maatwerkbedrijven dragen 220 miljoen euro bij tot Vlaamse economie

Op de foto zien we Marino Naeye, sitemanager Sowepo vzw samen met Vlaams Parlementslid en Poperings schepen Loes Vandromme. Gunther Bamelis, algemeen directeur en gevolmachtigde van Sowepo vzw, ontbreekt op de foto. © GF

Uit een recente studie van POM West-Vlaanderen met de andere Vlaamse provincies blijkt dat de West-Vlaamse maatwerkbedrijven voor 219,5 miljoen euro bijdragen aan de Vlaamse economie. Alle West-Vlaamse maatwerkbedrijven, 23 in totaal, werkten mee aan het onderzoek. Zo ook maatwerkbedrijf Sowepo vzw uit Poperinge.

“Het belang van de sociale economie is niet te onderschatten”, vinden Loes Vandromme, volksvertegenwoordiger (CD&V) in het Vlaams Parlement die er sociale economie opvolgt, en gedeputeerde Jean de Bethune, bevoegd voor sociale economie. “Maatwerkbedrijven, de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen, zorgen ervoor dat mensen die in het reguliere arbeidscircuit moeilijk aan de slag kunnen, via een duurzame job toch een volwaardige rol kunnen spelen in de samenleving.”

Werkzaamheidsgraad

De maatwerkbedrijven hebben niet alleen economisch belang, maar hebben ook een functie in het bereiken van de door Vlaanderen vooropgestelde doelstelling: een werkzaamheidsgraad van 80 procent tegen 2030. “Steeds meer vacatures blijven openstaan. Als er geen handen meer zijn om het werk op te nemen, kan onze economie op termijn niet meer groeien. In deze economisch onzekere tijden en met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, zijn vele bedrijven op zoek naar kwaliteitsvolle en flexibele oplossingen op maat. Maatwerkbedrijven kunnen daarin de ideale partner zijn”, zegt Loes Vandromme, schepen in Poperinge.

Maakeconomie

De belangrijkste bedrijfstak waar West-Vlaamse maatwerkbedrijven klanten hebben, is de maakeconomie. Goed voor 21,7 procent van hun Vlaamse klanten. Sowepo vzw is een dynamisch maatwerkbedrijf uit Poperinge. “We zijn enerzijds actief binnen de maakindustrie, wat activiteiten behelst binnen de domeinen van assemblage en verpakking. Anderzijds faciliteert onze organisatie industriële voedingsactiviteiten. Dit behelst onder meer het afvullen van bessen, zaden, poeders én exploitatie van ons eigen streekproductenmerk Houblonesse”, zegt Marino Naeye, site manager van Sowepo vzw. “Ons maatwerkbedrijf werkt bijna uitsluitend voor regionale klanten, wat betekent dat Sowepo het principe van lokale verankering sterk ondersteunt.”

Onmisbare schakel

Dat 23 West-Vlaamse maatwerkbedrijven voor 219,5 miljoen euro bijdragen aan de Vlaamse economie verrast algemeen directeur van Sowepo vzw, Gunther Bamelis, niet. “Dit onderstreept het belang van maatwerkbedrijven als onmisbare schakel in het productieproces van veel reguliere ondernemingen. Ik ben ervan overtuigd dat de sterkte van onze organisatie, maar ook die van maatwerkbedrijven in het algemeen, kan worden herleid tot vier pijlers. Dat is het aanbieden van een scala aan activiteiten aan reguliere economiebedrijven. Ook het uitwerken van een competitief, dan wel lokaal aanbod, om outsourcing naar Oost-Europa of Azië binnen de perken te houden. Het focussen op het ontlasten van reguliere ondernemingen, nu er volop krapte op de arbeidsmarkt heerst. En het onderstrepen van het aspect maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met name een zinvolle invulling geven aan mensen die moeite hebben om zich te ontplooien op de reguliere arbeidsmarkt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.