Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheOp amper 200 meter van de Stenen Molen in Zwevegem staat nog een houten molen, Mortiersmolen genaamd. Die naam komt van de laatste familie die beroepshalve de molen gebruikte tijdens de periode 1888 en 1958. Omer Dumortier hielp vanaf 1893 met zijn vader Joseph de molen bemalen. Op het einde van zijn leven werd Omer de bijgestaan door wijlen Stefaan Vroman.In 1911 werd de molen eigendom van Leo Leander Bekaert en na zijn dood in 1936 ging hij over naar de drie dochters van zijn overleden zoon Maurice Bekaert. In 1974 werd de molen eigendom van de familie de Liedekerke-Bekaert. Onder het voorzitterschap van graaf Charles-Antoine de LiedekerkeIn werd in 1994 de vzw 'Mortiersmolen' opgericht.Stefaan Vroman, jarenlang bezieler en molenaar van de Mortiersmolen, overleed in 2011 na enkele jaren ziekte. In de voorafgaande periode werd hij bijgestaan door zijn zoon Frederic, tevens gediplomeerd molenaar. Na de dood van Stefaan stond de molen jarenlang stil. "Stilstand betekent verval. Toezicht en onderhoud kwamen niet meer aan bod, houtborende insecten versnelden het verval en de molen stond er troosteloos bij", zegt Freddy Deweer die molinoloog en gediplomeerd meester-molenaar is. In 2012 werd beslist om Frederic Vroman en Freddy Deweer aan te stellen als molenaars van de Mortiersmolen. Het voorzitterschap, waargenomen door graaf Charles-Antoine de Liedekerke, werd overgedragen aan Godelieve Dhaenens, de weduwe van dokter Stefaan Vroman.Ondertussen werden onderhoudswerken uitgevoerd en is de molen af en toe in werking. Op die manier kan verval en verwaarlozing voorkomen worden. De molenaarswoning daarentegen staat al een tijdje leeg. Ze werd nog geruime tijd gebruikt door vzw Feniks, nu Ubuntu, die er 'begeleid wonen' organiseerde. In de aangebouwde ruimte werd een tijdlang de artotheek van de Feniks onder gebracht. Vorig jaar was de aanpalende weide nog het decor van een zomerbar.De molenaarswoning staat al enkele maanden te koop. Een bouwpromotor wilde er een gebouw neerpoten met zeven luxeappartementen. Omdat de Mortiersmolen een beschermd monument is, moeten de plannen eerst voorgelegd worden aan de dienst 'bouwkundig erfgoed' die een negatief advies uitsprak. Men vreest vooral dat de windvang van de molen zou belemmerd worden en de molen niet meer zou kunnen werken.