Het was druk op en rond het vliegveld het afgelopen jaar. De taxiwegen werden heraangelegd, de laadplatformen vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. Daarbij werd het industrieterrein aan de noordzijde - aan de kant van de spoorweg - binnen de omheining van het vliegveld gebracht. Waardoor de vliegtuigen uit die richting niet langer over de openbare weg moeten taxiën om de startbaan te bereiken.
...

Het was druk op en rond het vliegveld het afgelopen jaar. De taxiwegen werden heraangelegd, de laadplatformen vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. Daarbij werd het industrieterrein aan de noordzijde - aan de kant van de spoorweg - binnen de omheining van het vliegveld gebracht. Waardoor de vliegtuigen uit die richting niet langer over de openbare weg moeten taxiën om de startbaan te bereiken. Die werken zijn het sluitstuk van een jarenlange investering ten belope van 10 miljoen euro in de luchthaven Wevelgem-Kortrijk om de beoogde EASA-certificatie te bekomen. Het Europese Agentschap voor de Veiligheid (EASA) stelt immers strenge eisen aan een luchthaven. Slechts wanneer aan alle regels voldaan wordt kan de exploitatie van de luchthaven commercieel beheerd worden door een privé-luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM). En dat moet tegen 2024, het jaar waarin de subsidieovereenkomst met de overheid tot een einde komt.Filip Daem, voorzitter van de luchthaven, is dan ook een tevreden man. "De werken startten in juni 2019 en werden binnen de voorziene termijn uitgevoerd waarbij de hinder voor het luchtverkeer zoveel mogelijk beperkt is gebleven." Ter gelegenheid van het einde van de werken werden ook wat cijfers verstrekt. Vanzelfsprekend heeft de coronacrisis ook zwaar ingehakt op de werking van de luchthaven. "In maart en april daalde het aantal passagiers met 94 procent", vervolgt Filip Daem. "Vanaf mei was er een kentering waarneembaar en vanaf juni bevonden de passagierscijfers zich opnieuw op het niveau van 2019. De trafiek is voornamelijk afkomstig van businessjets en trainingsvluchten zodat de impact van covid-19 relatief beperkt is gebleven."Het financiële verlies was echter groot. Daarom kende de Vlaamse regering begin juni een subsidie toe van 300.000 euro. Een noodzaak om te overleven.Wie al eens op het vliegveld rondwandelde herinnert zich de halfronde groene hangars, erfstukken uit een lang oorlogsverleden. Die zijn nu verdwenen, een minireplica kan je nog zien in het FAS-museum naast het luchthavengebouw. In de plaats is er een gloednieuwe APRON, een vliegtuigparking die in drie delen onderverdeeld is. Het oude platform is voor de plezierluchtvaart, het grootste gedeelte van het nieuwe platform wordt voorbehouden voor commercieel en businessverkeer. Een derde platform is voor bezoekende helikopters.De omvang en onderverdeling van het platform duiden aan in welke richting Kortrijk Airport wil evolueren. De groei moet komen van de businessjets. En die groei zal er móéten komen, want momenteel is de luchthaven verlieslatend. Die uitdaging ligt bij de toekomstige exploitant, wie dat ook mag zijn. Het is een categorie 2B luchthaven, wat betekent dat er toestellen met een maximale spanwijdte van 24 meter kunnen landen. Occasioneel kan er een groter toestel landen zoals een Boeing 737, weliswaar nadat een reeks voorwaarden voldaan zijn zoals extra veiligheidsmaatregelen. Op jaarbasis zijn er dat slechts een handvol. De openingsuren zijn van 6 tot 21 uur. In uitzonderlijke omstandigheden, mits bijbetaling, worden die verlengd tot 23 uur. Nachtvluchten zijn mogelijk mits die vlucht de volledige kost dekt, ook van het extra personeel. "Daar hangt een groot prijskaartje aan vast waardoor ze heel uitzonderlijk zijn geworden", aldus brandweercommandant Thierry Verschelde. "In het verleden hadden we regelmatig medische vluchten. Aangezien organen nu langer bewaard kunnen worden stellen ze die vluchten uit tot 's morgens."