"Mijn uitgangspunt is in de eerste plaats openheid qua communicatie creëren, het bestaande zoveel mogelijk behouden en met minimale eenvoudige ingrepen en een beperkt budget mobiliteit een veilige upgrade geven", vertelt Luc De Prest. "Ik hoop dat lezers van deze blog hun eigen mening laten horen. Ze mogen concrete voorstellen doen, als ze daarbij niemand voor het hoofd stoten. Schepen Griet Coppé en het bestuur kennen deze webblogs. Vanzelfsprekend zouden we graag nog beter met Stad Roeselare aan de slag gaan."
...

"Mijn uitgangspunt is in de eerste plaats openheid qua communicatie creëren, het bestaande zoveel mogelijk behouden en met minimale eenvoudige ingrepen en een beperkt budget mobiliteit een veilige upgrade geven", vertelt Luc De Prest. "Ik hoop dat lezers van deze blog hun eigen mening laten horen. Ze mogen concrete voorstellen doen, als ze daarbij niemand voor het hoofd stoten. Schepen Griet Coppé en het bestuur kennen deze webblogs. Vanzelfsprekend zouden we graag nog beter met Stad Roeselare aan de slag gaan."Er loopt volgens Luc wel een participatietraject maar er zijn voorlopig weinig mogelijkheden voor eigen voorstellen. "Open communicatie omtrent allerlei kleine concrete voorstellen toetst natuurlijk veel beter de wensen van de betrokkenen af." Via 'MobiliteitRumbeke' wordt de zuidkant van Roeselare een waaier aan voorstellen aangereikt volgens het 'stop'-principe. Deze letters staan voor Stappers en Trappers, gevolgd door Openbaar en Persoonlijk vervoer. De voetgangers en fietsers krijgen met andere woorden waar mogelijk meer voorrang op gemotoriseerd verkeer. "Je kunt sluipverkeer weren door bij de bestaande borden 'plaatselijk verkeer' permanente cameracontroles te voorzien. De schoolomgeving kan beveiligd worden met het principe 'schoolstraat' door halve slagbomen te plaatsen, voor tijdelijk gebruik op de schoolpiek. Net zoals in andere steden kan je winkellussen optimaliseren en het parkeerbeleid met de populaire rood gemarkeerde shop and go's zoals bekend in Roeselare, ook in Rumbeke toepassen. De fietsveiligheid zal zeker verhoogd worden als voorrang van rechts niet meer de maatstaf is en de voorrang beter zichtbaar is via het wegdek, zoals bij een fietsstraat. Ook beurtelings parkeren kan beter verdwijnen. Zo krijg je meer parkeervakken en ruimte voor fietspaden of minstens fietssuggestiestroken." De Bruanebrug is volgens Luc nog zo'n heikel punt. "Met beperkte middelen kun je een fietspad onder de brug doortrekken over het originele Trakelpad. Via ruim bemeten keerpunten voor auto's, vermijd je ook vrachtwagens die moeten stoppen op een helling. Wist je dat er in Roeselare veel mensen zijn die niet eens weten dat de Kattenstraat een fietsstraat is? Het principe fietsstraat is zeker de beste oplossing voor drukke smalle winkelstraten. Onze stad is er 100 procent klaar voor. Gent en Mechelen hebben al bewezen dat zoiets werkt en daarom zijn de inwoners er ook positief over. Zo verlies je immers geen parkeerruimte. De mooie uitstalramen zijn ook langer zichtbaar want je flaneert op het gemak en veilig achter elkaar aan." Jens Van Roey, lid van de Fietsersbond, vindt het fantastisch dat burgers met zo'n gedetailleerde plannen komen. "We benadrukken dat er een visie moet komen voor de volgende dertig jaar. Het huidige model is voorbijgestreefd. Op een bepaald moment moet je knopen doorhakken en drastische maatregelen nemen. De Stad zou bijvoorbeeld op de marktdagen zaken kunnen uittesten. Van 8 tot 14 uur geen enkele auto doorlaten in de kern van de binnenstad, is zeker een optie."De blog 'StadsbusRoeselare' herinnert De Lijn aan het vertrouwde Turkse 'Dolmus'-systeem. "Dit zijn minibusjes die met een hogere frequentie binnen een agglomeratie betaalbaar openbaar vervoer aanbieden", zegt Luc. "Het uiterst eenvoudig systeem kan de stadslijnen een nieuwe boost geven of een schoolbus leveren met kortere reistijden, zonder overstap, tot dicht bij de school." Typerend voor de maatregelen is ook de eenvoud, de betaalbaarheid en de mogelijkheid om alles onmiddellijk uit te voeren. "De voorstellen willen anticiperen op bijkomende problemen te verwachten met de nieuwe site van AZ Delta, de explosieve groei aan woningen in Rumbeke en de nieuwe grootschalige handelsvestigingen vlakbij de R32 zoals RSL Plaza en de Albert Heijn in de Koestraat, waar de aansluiting op de ring nog niet voldoet." Reageren en meedenken met deze twee blogs kan op StadsbusRoeselare.blogspot.com en MobiliteitRumbeke.blogspot.com