De 41-jarige Ardooienaar wordt daarmee de vijfde naoorlogse 'brandweercommandant' zoals dat nog sporadisch wordt genoemd. Maar sinds het inpassen van de korpsen in brandweerzones is de term 'korpsoverste' nu gebruikelijk. Lorenzo Cuvelier heeft een aantal voorgangers. Zo nam Remi Vanslambrouck de leiding van de brandweer op zich tijdens de oorlog in 1943. Na 16 jaar werd Georges Vanaudenaerde de nieuwe bevelhebber en in december 1980 was het de beurt aan Frans Degand. Johan Vandeputte nam het bewind over in juli 1996.
...

De 41-jarige Ardooienaar wordt daarmee de vijfde naoorlogse 'brandweercommandant' zoals dat nog sporadisch wordt genoemd. Maar sinds het inpassen van de korpsen in brandweerzones is de term 'korpsoverste' nu gebruikelijk. Lorenzo Cuvelier heeft een aantal voorgangers. Zo nam Remi Vanslambrouck de leiding van de brandweer op zich tijdens de oorlog in 1943. Na 16 jaar werd Georges Vanaudenaerde de nieuwe bevelhebber en in december 1980 was het de beurt aan Frans Degand. Johan Vandeputte nam het bewind over in juli 1996.De afscheidnemende Johan Vandeputte heeft er bij de brandweer een lange staat van dienst opzitten. "Ik werd door de toenmalige korpsoverste in februari 1981 aangesproken om brandweerman te worden. Ik zag dit wel zitten. Enerzijds omdat ik iets wilde doen voor de mensen die het nodig hadden en anderzijds sprak het werken met het materiaal mij geweldig aan." Johan beklom de brandweerladder: stagiair in 1981, brandweerman benoemd in 1982, onderluitenant in 1987, luitenant in 1993, korpsoverste in 1996 om dan in januari 2015 kapitein te worden.In al die jaren zag hij het korps evolueren. Johan stelt een drietal trends vast. "In de eerste plaats is het aantal interventies gestegen. Van enkele interventies per maand zijn we geëvolueerd naar bijna dagelijks uitrukken. Naast het tussenkomen voor brand zijn er meer ongevallen, ruiming van het wegdek, technische interventies, verwijderen van wespen... Ten tweede wordt er ook een grote deskundigheid en opleiding van de manschappen verwacht. Bijscholing is hier permanent aan de orde in ons team dat wij qua aantal leden, nu 32, zowat op peil kunnen houden. Ten derde is er de uitbreiding en perfectionering van het materiaal. Regelmatig wordt hierin geïnvesteerd. Het beeld van de gemeente verandert en wij moeten ons aanpassen."Hoeft het ook gezegd dat de indeling in zones toch ook een hele evolutie heeft meegebracht. Met Lorenzo Cuvelier zet de brandweer een ervaren collega aan het roer. Komende uit defensie was zijn roeping om bandweerman te worden een roeping van dienstbaarheid voor de bevolking. Van brandweerman ging hij in 1998 over naar de graad van sergeant en in 2011 werd hij officier en schoof door tot de tweede in bevel binnen het Ardooise team.Lorenzo die in de Onze Lieve Vrouwstraat woont is getrouwd met Hannelore Feys, ook geen onbekende in brandweerkringen en de dochter van erebrandweersecretaris Patrick. Beroepshalve staat Lorenzo ook voor een nieuwe uitdaging. Momenteel is hij nog beroepsbrandweerman op het vliegveld van Wevelgem. Een ervaring die hij graag meeneemt naar zijn nieuwe uitdaging in Ardooie. Voortaan zal hij zich focussen op het geven van opleidingen heftruck en preventie als zelfstandige.Lorenzo beseft dat hij voor een aantal belangrijke uitdagingen staat. "Sociaal wordt het even aanpassen. Het is ook belangrijk om de mensen te leren kennen met wie ik als postoverste moet samenwerken." Johan houdt aan zijn lange loopbaan een positief gevoel over. "De goede collegialiteit van de manschappen, hun inzet en respect... Nu ik zestig ben is het voor mij tijd om een stapje opzij te zetten. Het is een indicatie naar een gezonde overdracht en nieuw bloed. Ik ben er van overtuigd dat we met Lorenzo een goede wissel op de toekomst hebben." En Johan besluit met een mooie wijsheid: "De ouderen worden misschien te gerust. De jeugd te geweldig. Laat ons hopen dat de kavein het midden kan blijven."De overdracht van de bevoegdheden is voorzien op het Sint-Barbarafeest van 14 december.