Dat is in de praktijk alles wat door de gemeente en het OCMW wordt georganiseerd. Theatervoorstellingen, jeugdboekenweek, ontvangst nieuwe inwoners, infovergaderingen, adviesraden,... Andere activiteiten die plaatsvinden in de gemeentelijke accommodatie zullen eveneens tijdelijk niet toegelaten worden (Vb.: Nieuwv...

Dat is in de praktijk alles wat door de gemeente en het OCMW wordt georganiseerd. Theatervoorstellingen, jeugdboekenweek, ontvangst nieuwe inwoners, infovergaderingen, adviesraden,... Andere activiteiten die plaatsvinden in de gemeentelijke accommodatie zullen eveneens tijdelijk niet toegelaten worden (Vb.: Nieuwvliet, Zuidleie, De Wara, 't Bulscampvelt, De Valkaart, Riddefort, Bibliotheken enz.). Er worden uiteraard geen kosten aangerekend aan de organisatoren. Organisatoren moeten er wel rekening mee houden dat die maatregelen kunnen verlengd worden.Tot nader order blijven de loketten in OostCampus en de recyclageparken wel open volgens de gewone openingsuren. Zo wordt de gemeentelijke dienstverlening nog gegarandeerd. Er wordt wel aan de inwoners gevraagd om hun bezoek aan de gemeentelijke diensten zo veel mogelijk te beperken. Vragen over een dossier kunnen uiteraard altijd telefonisch of via email. Ook het e-loket is een handig alternatief.De buitenschoolse kinderopvang blijft open om de kinderen voor en na schooltijd op te vangen. Opvang door (over-)grootouders wordt sterk afgeraden.Kritische opmerking van een onderwijzer: tussen de leerkrachten die voor opvang in de scholen moeten zorgen zitten er ook veel grootouders die nog moeten les geven tot hun verhoogde pensioenleeftijd. Denk ook aan hun gezondheid en zie de kinder- schoolopvang als een noodoplossing. Houd anders uw kinderen zoveel als mogelijk thuis.De reeds genomen maatregelen zoals de sluiting van de lokale dienstencentra en het bezoekverbod aan woonzorgcentra blijven gelden. (PH)