Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale actoren, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. In Vlaanderen zijn er een 60-tal waaronder dus ook in Kortrijk. De 'eerste lijn' wordt gevormd door de lokale zorg- en hulpverleners die het d...

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale actoren, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. In Vlaanderen zijn er een 60-tal waaronder dus ook in Kortrijk. De 'eerste lijn' wordt gevormd door de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen en welzijnswerkers. Een doelgroep die in deze tijden FFP-mondmaskers hard nodig heeft. FFP-mondmaskers beschermen de patiënt of de dragers tegen het inademen van besmettelijke agentia in de vorm van in de lucht zwevende druppeltjes of kleine vaste deeltjes. De mondmaskers werden door Bernard Bruggeman, voorzitter van Kortrijk Leie en gedelegeerd bestuurder van woonzorggroep GVO, en Luc Keppens, voorzitter Kortrijk Mercurius, overhandigd aan Dave Dewachtere, voorzitter van Eerstelijnzone Kortrijk, die de mondmaskers ter beschikking stelt van de zorg- en hulpverleners en dit op basis van de dringendste noden. Deze schenking kadert in een grotere actie van Lionsclubs waarbij in totaal meer dan 3.000 FFP-mondmaskers in West- en Oost-Vlaanderen geschonken werden aan verschillende lokale eerstelijnszones.