Lokale besturen in Brugse regio pakken energiecrisis aan: “Thermostaat gaat deze winter graadje lager”

Zowat alle gemeenten hebben de ambitie om de thermostaat lager te zetten om de energiekosten binnen de perken te houden. © Aitor Diago Getty Images
Stefan Vankerkhoven

De energieprijzen swingen de pan uit, en dat heeft ook gevolgen voor onze steden en gemeenten. Brugge moet nu al 8 miljoen euro aan energiekosten, een verdubbeling met andere jaren, ophoesten. En de herfst moet nog komen… Hoe gaan onze lokale besturen om met de energiecrisis? Een rondvraag in Brugge en de omliggende gemeenten.

“Onze energiefactuur is nu al verdubbeld, ondanks alle klimaatmaatregelen die we genomen hebben”, zegt de Brugse schepen voor Energie en Klimaat Minou Esquenet (CD&V). In september zal ze een nota voorleggen aan het college. Eén van de voorstellen is om de temperatuur een graadje lager te zetten. “Vorig jaar nog bedroeg de energiekost voor de Stad Brugge 4,5 miljoen euro. In de eerste helft van 2022 loopt dit bedrag al op tot 8 miljoen. En dan moet de herfst nog komen…”

Verbruik al gedaald

Nochtans daalt het energieverbruik van de Stad Brugge. Traag maar gestaag. “We hebben al veel besparende investeringen gedaan, maar dat compenseert geenszins de kosten. Die besparing is slechts een kleine fractie van onze factuur. In 2020 betaalden we gemiddeld 195 euro per megawattuur voor onze elektriciteit, in het tweede kwartaal van 2022 was dat al opgelopen tot 430 euro. De elektriciteitsprijs voor het derde kwartaal is gelukkig terug wat gezakt tot 330 euro”, aldus Minou Esquenet.

De Stad Brugge zal op alle niveaus extra inspanningen moeten leveren. “Als we wat extra warmte nodig hadden, waren we het gewoon om aan de knop van de thermostaat te draaien. Wel, die tijd is voorbij”, stelt de schepen.

Koude douches

Om de energiefactuur onder controle te krijgen, denkt Minou Esquenet eraan om in alle stadsgebouwen de temperatuur met één graad te verlagen en de douches in de sportcentra pas ‘s avonds te verwarmen. “Dit als de schoolkinderen die overdag komen sporten, geen douches nemen…” Vooraleer zij haar nota met maatregelen bespreekt in het college, wil ze overleg met alle stadsdiensten.

“Het energieverbruik van de Stad Brugge valt grosso modo uiteen in drie grote uitgavenposten: de stadsgebouwen (47 procent), het openbaar domein (45 procent) en de mobiliteit (8 procent). “De voorbije jaren hebben we al veel inspanningen geleverd om onze stadspanden energiezuiniger te maken.”

“Zo vervangen we stelselmatig de oude stookketels. De ketel in ‘t Brugse Vrije zorgt liefst voor 5,6 procent van ons energieverbruik! In tien jaar tijd waren die kosten verdrievoudigd! Die installatie pakken we binnenkort aan”, vervolgt Minou Esquenet.

Oude ketels

“De renovatie van het Conservatorium en volgend jaar het Memlingmuseum zullen onze energiekosten doen dalen. De ketel van de stadshallen is recent vernieuwd, jammer genoeg is de renovatie van de Biekorf noodgedwongen uitgesteld tot in de volgende legislatuur. Bovendien moeten de oude stookolieketels in Beisbroek, op de Blauwe Toren en in de Bloedkapel nog vervangen worden door gasketels.”

“Het spreekt vanzelf dat we ook investeren in hernieuwbare energie. Op het dak van het nieuwe BMCC liggen zonnepanelen, waarin de Bruggelingen via een coöperatie kunnen participeren. Voor de nieuwe expohal BRUSK, maar ook in het nieuwe administratief centrum van Sint-Andries zullen we gebruik maken van zonne-energie, geothermie en warmtepompen”, aldus de Brugse schepen.

Wordt de straatverlichting gedimd? Schaft Brugge de kerstverlichting en Wintergloed af? Minou Esquenet: “Voorlopig zijn er nog geen concrete plannen die verder gaan dan de volledige ‘verledding’ van de openbare verlichting tegen 2030 door Fluvius. Kerstverlichting en Wintergloed verlopen via bestekken. We kunnen dit niet zomaar aanpassen zonder kosten. Dit jaar komt daar dus geen verandering in.”

Kouder zwemwater

Hoe zit het met de andere gemeenten in de regio? Ook burgemeester Jan de Keyser van Oostkamp ziet de energiekost meer dan verdubbelen: “We zitten nu al aan 843.668 euro dit jaar. Voor het volledige jaar 2021 was het ‘slechts’ 519.841 euro aan gas en elektriciteit.”

“We zullen de temperatuur van het zwemwater en de douches in De Valkaert verlagen en de douchetijd begrenzen. In onze jeugdlokalen, waar de oude toestellen voor elektriciteitsverlies zorgen, installeren we timers. We willen ook de monitoren sensibiliseren. Ik heb inmiddels al aan de Oostkampse kerkbesturen gevraagd om dringend energiebesparende maatregelen te nemen voor de kerkgebouwen.”

Warmtepomp

De Zedelgemse burgemeester Annick Vermeulen vreest dat de energiekost, die vorig jaar 1,026 miljoen euro bedroeg, met 64 procent zal toenemen. “We proberen de kosten te drukken met extra isolatie, het vervangen van oude installaties en buitenschrijnwerk, zonepanelen en verledding”, klinkt het.

De Beernemse klimaatschepen Jan Vanassche wijst erop dat er in het begin van de huidige legislatuur al meerdere maatregelen opgestart zijn: “Ook wij zijn ingestapt in het aanbod van Fluvius om de openbare verlichting te ‘verledden’. Dat moet uitmonden in een kostenreductie van meer dan 60 procent. We investeren in twee grote energiebesparende maatregelen: warmterecuperatie en betere isolatie in ons zwembad en verwarming met warmtepomp, gekoppeld aan zonnepanelen in onze gemeenteschool.”

Campagne

“De huidige energiecrisis noopt ons tot een vernieuwde campagne om de diensthoofden te sensibiliseren: verwarming af bij het verlaten van de ruimte, ramen dicht, verlichting uit. Er zal op alle verwarmingsketels van de gemeentelijke gebouwen een registratietool geplaatst worden, die centraal in real time kan worden gelezen. Zo wordt verspilling door onachtzaamheid snel opgemerkt.”

“Via een coöperatie zullen burgers kunnen participeren in zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen. Ik geloof niet in eenmalige maatregelen, zoals een dikketruiendag. De huidige energiecrisis is een katalysator om de actielijst van alle CO2-reducerende maatregelen, die we met de negen gemeenten rond Brugge hebben onderschreven in het burgemeestersconvenant, te finaliseren. Zo heeft elk nadeel een voordeel, zoals Johan Cruijff zaliger zei”, aldus Johan Vanassche.

Verlichting

Alain De Vlieghe, burgemeester van Zuienkerke, zal aan het gemeente- en schoolpersoneel vragen om de temperatuur van de lokalen te verlagen. “In de eerste vijf maanden van 2022 is de elektriciteitskost met 50 procent gestegen tot 93.000 euro. Op plaatsen waar het nog mogelijk is, zullen we extra zonnepanelen plaatsen.”

“We hebben in vele gebouwen drukkoppen staan, waardoor de verwarming na de werkuren gebruikt kan worden voor nog maximaal twee uur. Dat voorkomt dat de verwarming blijft werken, wanneer het niet meer nodig is. Maar de grootste energiekost voor onze gemeente is de openbare verlichting, met 61.000 euro.”

Doven

Jabbeke dooft volgens milieubeleidscoördinator Nikolaas Croene de openbare verlichting nu al tijdens de week, schakelt over naar LED voor de sportterreinen en probeert zijn gebouwen efficiënter te gebruiken: “We zetten in op geothermie in ons vernieuwd gemeentehuis en straks ook bij de verbouwing van ons sport- en cultuurcentrum in Varsenare.”

In Blankenberge gaan de grootste energiekosten naar het elektriciteitsgebruik en de verwarming/koeling van verschillende stadsgebouwen. “Een deel van ons stadspatrimonium is verouderd met een hoger gebruik tot gevolg”, zegt omgevingsambtenaar Alain Mangé.

“Ons bestuur engageert zich om elk jaar een energiebesparing te realiseren in de eigen gebouwen van 2,09 procent én om alle openbare verlichting ten laatste tegen 2030 te ‘verledden’. We bekijken nog hoe we meer kunnen besparen op de openbare verlichting. Ons nieuwe Team Duurzaamheid wil het gemeentepersoneel bewuster te maken van de energieproblematiek.”

Ooievaar

In Damme denkt burgemeester Joachim Coens er vooral aan om de gaskraan dicht te draaien. “Daarin ligt onze voornaamste energiekost. Een tijdje geleden had een ooievaar zich genesteld op de schoorsteen van het stadhuis. Toen mochten we niet meer verwarmen om het nest niet te verstoren. Dat zorgde niet voor problemen, we kunnen dit experiment herhalen.”

“Daarnaast zullen we ons programma voor de aanpassing van onze gebouwen, dat twee jaar geleden opgestart werd, versneld uitvoeren. Het gaat om kleine ingrepen, zoals drukknoppen in de toiletten. Er staan al zonnepanelen op ons administratief centrum, en we zullen er nog bij plaatsen”, aldus nog Joachim Coens.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier