In jaren 50 van de vorige eeuw zocht pastoor Vanryckeghem een nieuwe locatie voor het parochiecentrum nadat het gebouw, toen in de Stationsstraat, verouderd en onveilig bleek. Hij vond een geschikte plaats in de Hugo Verriestlaan, op vroegere weiden en landbouwgrond van het rustoord. De zusters gaven de grond in erfpacht aan de parochie Ledegem.
...