In jaren 50 van de vorige eeuw zocht pastoor Vanryckeghem een nieuwe locatie voor het parochiecentrum nadat het gebouw, toen in de Stationsstraat, verouderd en onveilig bleek. Hij vond een geschikte plaats in de Hugo Verriestlaan, op vroegere weiden en landbouwgrond van het rustoord. De zusters gaven de grond in erfpacht aan de parochie Ledegem.
...

In jaren 50 van de vorige eeuw zocht pastoor Vanryckeghem een nieuwe locatie voor het parochiecentrum nadat het gebouw, toen in de Stationsstraat, verouderd en onveilig bleek. Hij vond een geschikte plaats in de Hugo Verriestlaan, op vroegere weiden en landbouwgrond van het rustoord. De zusters gaven de grond in erfpacht aan de parochie Ledegem.In het nieuwe centrum kreeg de Vrije bibliotheek een vast onderkomen. In de grote zaal vonden vele verenigingen een onderkomen. De opening greep plaats in 1959. In 1965 werden er jeugdlokalen gecreëerd achteraan. Op 31 december 2002 stopte de bibliotheek haar werking in De Kring en verhuisde naar de nieuwe bibliotheek in Rollegem-Kapelle.Op 1 januari 2003 werd het beheer van De Kring overgenomen door Rustenhove. De jeugdlokalen bleven er nog tot 1 juli 2005.In 2004 startte men het Lokaal Dienstencentrum De Kring op met Sabine Despiere als centrumleidster. Na al die jaren is Sabine nog steeds op post. Ze werkt nog steeds halftijds, maar ook naast de werkuren is ze nog veel te vinden in De Kring."Ik werd in mei 2004 gevraagd om dit werk te doen. Ik werkte toen in De Bolster. Ik moest dringend iets nieuws opstarten want er was maar een tijdelijke vergunning. Vóór 1 juli moest het LDC opgestart worden."Sabine belandde nog in de oude lokalen. In bet bureau waar ze nu zit, huisde vroeger de Chiro en ook de zolder moest nog leeggemaakt worden. Er werd heel hard gewerkt en in september 2004 kon men een eerste bescheiden opendeurdag organiseren."De eerste fase van de werken gebeurde in 2005. Het bureau, de wc en de kleine zaal werden afgewerkt. In een tweede fase in 2008 werd het achterliggende gedeelte, waar vroeger de Chiro zat, afgewerkt. Er kwam een computerlokaal, een polyvalente zaal, waar nu het dagverzorgingscentrum 't Station huist, en een dienstenlokaal. In 2009 was er de derde fase met afwerking van de grote zaal en de leskeuken. We waren op tijd klaar om ons vijfjarig bestaan te vieren. Toen is ook Els Cokelaere ons komen vervoegen. Annick Vandenbogaerde werkte ook een tijdje als administratieve hulp", vertelt Sabine Despiere."Al van bij de start in 2004 hadden we een uitgebreid programma met gezelschapsspelen, hobbynamiddagen, lessen Frans en computer, voordrachten en we verzorgden ook maaltijden. Sinds dit jaar zijn deze maaltijden nu te nemen in De Brasserie in Rustenhove.""Ondertussen is het aanbod nog groter geworden. Naast de talrijke lessenreeksen zijn we ook creatief bezig, zorgen we voor beweging en fietsnamiddagen. En de maandelijkse accordeonnamiddagen zijn een begrip geworden in de streek."Ondertussen zet De Kring, mede door het nieuwe decreet, ook meer en meer in op buurtwerking."We hebben de 'tas' die beurtelings doorgegeven wordt en zorgt voor een gezellige buurtbabbel. We brengen ook koffie en soep thuis. In het kader van een dementievriendelijke gemeente werken we samen met de gemeente. We trachten de mensen zoveel mogelijk thuis te bereiken."Naast dit alles blijft De Kring, buiten de uren, ook nog toegankelijk voor verhuur van de zalen. Ook de particulieren kunnen er terecht. Op zaterdag 7 en zondag 8 september is er van 10 tot 17 uur feest. Op zaterdag stellen alle hobbyclubs zich voor. Iedereen kan zich ter plaatse inschrijven. De fotoclub stelt werken tentoon.Op zondag is er om 11 uur een aperitiefconcert met The Kringband. Om 12 uur is er een barbecue. Deelnameprijs is 15 euro per persoon. Inschrijven hiervoor kan tot 3 september. Vanaf 14 uur is er amusement met Jeanprez XL. (LDE)