Lokaal bestuur zet in op nood- en transitwoningen

Een van de noodwoningen in de Veurnestraat in De Panne. (foto MVO)
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Voortaan beschikt De Panne over twee woningen om in uitzonderlijke situaties tijdelijk snel onderdak te kunnen bieden aan mensen die worden getroffen door een onvoorziene en acute woononzekerheid.

De kwaliteit van het woonpatrimonium verbeteren is een belangrijke hefboom in de strijd tegen armoede. Dat is een van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan. Daar maakt een aanbod van tijdelijke woonoplossingen deel van uit. Een kaderreglement laat het lokaal bestuur toe om voortaan snel te schakelen in noodsituaties en mensen tijdelijk onder te brengen in een nood- of transitwoning zodat ze intussen hun woonstabiliteit kunnen herstellen.

Enkele voorwaarden

Naast een woning in de Pastoor Dequidstraat 8 zal binnenkort ook het huis in de Veurnestraat 257 in gebruik genomen worden om mensen op te vangen in bepaalde noodsituaties. Daarover zullen de buurtbewoners nog worden uitgenodigd voor een infomoment. Want er zijn wel strikte voorwaarden aan gekoppeld om mensen op te vangen in een nood- of transitwoning. Eerst en vooral kunnen deze twee woningen enkel na een beslissing van de burgemeester ter beschikking worden gesteld voor een periode van 6 maanden, maximaal één keer verlengbaar en voor een prijs van 15 euro per dag en 200 euro vaste kosten per maand.

Een noodwoning kan slechts gebruikt worden in drie uitzonderlijke situaties. De eerste is een onbewoonbaarheidsverklaring die uitgaat van het lokaal bestuur. Een tweede situatie is bij brand, overstroming of een andere ramp. Een derde geval is een ernstig gezinsconflict, zoals bijvoorbeeld partnergeweld. In het laatste geval zal de ernst van de situatie worden geëvalueerd in samenwerking met team Welzijn, de politie, het CAW (Centrum Algemeen Welzijn).

Hulpverleningstraject

Een transitwoning biedt tijdelijk woonzekerheid, op voorwaarde dat er schriftelijk (bijvoorbeeld door een ondertekende huurovereenkomst) kan aangetoond worden dat er binnen de drie maanden uitzicht is op een structurele woonoplossing. De toekenning van een nood- of transitwoning kadert altijd binnen een hulpverleningstraject. Voor de woonbegeleiding en sociale begeleiding doet het lokaal bestuur een beroep op team Welzijn, eventueel in samenwerking met andere hulpverleningsinstanties.

Burgemeester Bram Degrieck: “Enkele jaren geleden kocht het lokaal bestuur de woning in de Veurnestraat, die we nu hebben getransformeerd tot noodwoning. Ze kan op heel korte termijn ingezet worden voor mensen in acute miserie, als die voldoen aan strikt afgebakende voorwaarden. Op deze manier houden we de woning enkel ter beschikking voor wie het écht acuut en onvoorzien nodig heeft.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.