"Het feit dat Lo-Reninge rood kleurt, komt omdat Sciensano het aantal besmettingen omrekent naar 100.000 inwoners", reageert burgemeester Lode Morlion. "Voor een kleine gemeente als Lo-Reninge met slechts 3.300 inwoners betekent één besmetting omgerekend meteen 30 besmettingen op 100.000 inwoners. Bijgevolg is de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners overschreden en kleurt Lo-Reninge rood. Maar dat is een totaal vertekend beeld dat niet strookt met de we...

"Het feit dat Lo-Reninge rood kleurt, komt omdat Sciensano het aantal besmettingen omrekent naar 100.000 inwoners", reageert burgemeester Lode Morlion. "Voor een kleine gemeente als Lo-Reninge met slechts 3.300 inwoners betekent één besmetting omgerekend meteen 30 besmettingen op 100.000 inwoners. Bijgevolg is de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners overschreden en kleurt Lo-Reninge rood. Maar dat is een totaal vertekend beeld dat niet strookt met de werkelijkheid.""Er is dus absoluut geen reden tot paniek, maar we blijven uiteraard heel alert", zegt burgemeester Lode Morlion. "Het was de huisarts die ons op de hoogte bracht over de besmetting. We namen vervolgens contact op met de door het coronavirus besmette persoon om te achterhalen waar die de besmetting had opgelopen en om te vragen of die hulp nodig had. De persoon in kwestie geraakte niet in Lo-Reninge besmet, maar op zijn werk. Hij verkeert trouwens in goede gezondheid. We hebben afspraken gemaakt met de huisartsen om ons op de hoogte brengen wanneer inwoners besmet geraken zodat we kort op de bal kunnen spelen."Via de media geraakte vorige week ook bekend dat een jongere uit Tienen die op kamp was in Lo-Reninge, besmet was geraakt met het coronavirus. "Jammer dat we dat via de media moesten vernemen, want daarvan werden we als gemeentebestuur niet op de hoogte gebracht", zegt de burgemeester. "We contacteerden daarop op eigen initiatief de organisatie die het kamp organiseerde en konden zo achterhalen waar het kamp had plaatsgevonden. We namen vervolgens contact op met de uitbaters van de kampplaats. Op basis van de verkregen informatie kunnen we besluiten dat alle procedures correct werden gevolgd."Lo-Reninge volgt de evolutie van het coronavirus op de voet. Maar extra maatregelen bovenop de reeds geldende coronaregels worden er voorlopig niet genomen. "Het college van burgemeester en schepenen besliste wel om alle evenementen op openbaar domein te annuleren tot en met 15 september. Zo werden alle activiteiten in het kader van De Zomer van Lo-Reninge afgelast. Ook de kermis in Reninge begin september gaat niet door. Een heel moeilijke beslissing, maar het moest. We roepen al onze inwoners ook op om zich strikt aan de regels te houden. Maar ik heb de indruk dat die goed worden opgevolgd, waarvoor mijn oprechte dank", besluit de burgemeester. (KVCL)