'Vandaag 28 september, ten 2 ure in de namiddag, werd Jozef, Alois Soenens geboren in Lendelede als het oudste kind in het gezin van Alfons Soenens en Clara Depuydt'. "Dat stond in Jef's geboorteakte", aldus Carine Dewaele. "Na Jef werden er in het gezin nog zeven kinderen geboren. Hij doorliep de lagere school in Lendelede en volgde dan de Grieks-Latijnse aan het St.-Jozefscollege in Izegem. Vervolgens behaalde hij zijn onderwijzersdiploma aan de Normaalschool in Torhout. Van 1965 tot 2000 was hij leraar in het B...

'Vandaag 28 september, ten 2 ure in de namiddag, werd Jozef, Alois Soenens geboren in Lendelede als het oudste kind in het gezin van Alfons Soenens en Clara Depuydt'. "Dat stond in Jef's geboorteakte", aldus Carine Dewaele. "Na Jef werden er in het gezin nog zeven kinderen geboren. Hij doorliep de lagere school in Lendelede en volgde dan de Grieks-Latijnse aan het St.-Jozefscollege in Izegem. Vervolgens behaalde hij zijn onderwijzersdiploma aan de Normaalschool in Torhout. Van 1965 tot 2000 was hij leraar in het Buitengewoon Lager onderwijs in de Hagewinde in Roeselare. Met zijn vrouw Chris, de liefde van zijn leven, en met hun kinderen en kleinkinderen vormen ze een gelukkige bubbel."Jef is een allround literair talent: kinderpoëzie voor eerste lezertjes, monografieën, artikels in tijdschriften als 'De Natuurvriend', ATB de Natuurvrienden, de Gezinsbond, Knuffel, het snuisterboekje van De Lijn, De Weekbode..."Jef's grootvader, Alois Soenens, was in de jaren twintig van de vorige eeuw één legislatuur lang gemeenteraadslid, zijn vader Alfons was jaren lid van de toenmalige Commissie voor Openbare Onderstand en zijn oom André was een tijdje eerste schepen."Jef draagt Lendelede nog altijd in zijn hart. "Hij en Roeselarenaar Mark Deweerdt herontdekten gewezen Lendeledenaar pater Achille Delaere tijdens een rondreis in Canada. Achille werkte ginder en werd er ook begraven in Yorkton, waar er zelfs een straat naar hem genoemd is. Zaterdag 22 september 2018 organiseerden Jef en Mark, samen met Noël Maes, de herdenking van de 150ste verjaardag van onze missionaris Achille Delaere. Een avond om nooit te vergeten. Jef vertelde er met veel enthousiasme over het leven van de pater en had één droom: ooit moest er een Lendeleedse straat naar deze verdienstelijke en te weinig bekende missionaris genoemd worden! En dat is ondertussen gebeurd: op de nieuwe verkaveling de Bergkapel kreeg één van de twee wandelpaden de naam Achille Delaerepad, een trage verbindingsweg tussen de Heulse- en de Kuurnsestraat."Waarom Jef precies zijn 75ste verjaardag uitkoos om zijn geboorteakte op te vragen, is niet helemaal duidelijk. "Omdat ik er nu pas aan dacht", zegt hij. "Die 75 jaar kan je ook op twee manieren bekijken. Je kunt vooruit kijken, naar de horizon, en wat daar nog achter kan liggen of je kan zoals ik nu doe, achteruit kijken naar hoe het allemaal begon."Oh ja, Jef's nieuwste dichtbundel heet: 'Voorbij de horizon'. En daar drukt hij zijn dankbaarheid uit voor alles wat hij in zijn leven mocht meemaken. (IB)