De 46.000 Lionsclubs verspreid over 192 landen hebben allemaal hetzelfde motto: 'we serve'. Ook de leden van Lionsclub Ieper-Poperinge staan ten dienste van wie dat nodig heeft. Dat vertelt ons ambassador Jan Hermans. "Het Lionsclub-verhaal is begonnen in 1917 in het Amerikaanse Chicago. Het oorspronkelijk accent lag op het dienen van de mensheid, het helpen van de minstbedeelden en het bijstaan van mindervaliden. Vandaag is onze focus gericht op het bestrijden van diabetes, blindheid en honger. Ondertussen staan bescherming en duurzame ontwikkeling van het leefmilieu en de adequate behandeling van kinderkanker ook hoog op de agenda. Als er een natuurramp voordoet dan hebben we met de Lionsclub International zelfs een afdeling die onmiddellijk klaar staat om humanitaire hulp te bieden waar ook ter wereld. Onze plaatselijke afdeling kwam voor het eerst samen in september 1958 en telde toen 11 leden. In de daaropvo...

De 46.000 Lionsclubs verspreid over 192 landen hebben allemaal hetzelfde motto: 'we serve'. Ook de leden van Lionsclub Ieper-Poperinge staan ten dienste van wie dat nodig heeft. Dat vertelt ons ambassador Jan Hermans. "Het Lionsclub-verhaal is begonnen in 1917 in het Amerikaanse Chicago. Het oorspronkelijk accent lag op het dienen van de mensheid, het helpen van de minstbedeelden en het bijstaan van mindervaliden. Vandaag is onze focus gericht op het bestrijden van diabetes, blindheid en honger. Ondertussen staan bescherming en duurzame ontwikkeling van het leefmilieu en de adequate behandeling van kinderkanker ook hoog op de agenda. Als er een natuurramp voordoet dan hebben we met de Lionsclub International zelfs een afdeling die onmiddellijk klaar staat om humanitaire hulp te bieden waar ook ter wereld. Onze plaatselijke afdeling kwam voor het eerst samen in september 1958 en telde toen 11 leden. In de daaropvolgende jaren groeide de club en traden ook leden toe uit de ruime regio van Ieper en Poperinge. Na vijf jaar was het ledenaantal verdrievoudigd. Gelet op de herkomst van de leden spraken we van de Lionsclub Ieper-Poperinge (LCIP)."In de afgelopen 60 jaar heeft de LCIP waardevolle projecten kunnen realiseren. "Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Als u er drie vraagt, dan denken wij aan Home Auxilia dat in april 1973 startte als een gezinsvervangend tehuis. Na een beslissing van de jeugdrechter konden daar kinderen uit ontwrichte huisgezinnen terecht. Gedurende meer dan 20 jaar was de inzet van de Lions voor het tehuis in de Bukkerstraat enorm. De LCIP werd er zelfs voor bekroond met de eerste prijs van het Nationale Werk. In 1987 veranderde de visie van de overheid qua jeugdbescherming en moesten de kinderen vanaf dan zoveel als mogelijk bij moeder of vader blijven. Dit betekende meteen het einde van het gezinsvervangend tehuis Auxilia. Op 30 juni 1996, 23 jaar na oprichting, werd het huis in de Bukkerstraat opnieuw overgedragen aan de eigenaars." Een tweede realisatie van de LCIP is het Huis Deryckere. "Dankzij het legaat van de zussen Deryckere kon e LCIP in 2012 een pand kopen in de gebouwen van Het Perron in Ieper om er de lokale voedselbedeling te huisvesten. Het pand wordt ter beschikking gesteld van de vzw Op 't Spoor die al langer op zoek was naar een geschikte locatie voor haar activiteiten."Dat er nood is aan een dergelijke werking bewijst het aantal gezinnen dat er beroep op doet. "Wekelijks komen er een 200-tal gezinnen langs. Bezoekers krijgen ook advies over voeding, ontvangen kooktips of kunnen er terecht voor een babbel bij een kopje koffie. Onze club is van mening dat het potentieel van dit gebouw nog niet ten volle benut wordt. Daarom stellen we het ook open voor andere initiatieven in synergie met de voedselbedeling. Recent kocht de Stad Ieper, het pand ernaast. LCIP hoopt dat dit leidt tot een verhoogde activiteit." Als derde realisatie denkt Jan Hermans aan de vele verenigingen die ooit steun kregen. "Zoals Ons Eigen Dorp van De Lovie in Poperinge of Ons Tehuis in Ieper. Ook de Westlandia kreeg een financieel duwtje in de rug toen ze nog in hun kinderschoenen stonden in het toenmalige Godelievestraatje. Hetzelfde kunnen we zeggen van vzw Matthys in de Fochlaan te Ieper. Dit jaar kreeg vzw Ons Tehuis trouwens nog een nieuwe minibus, waarmee ze personenvervoer kunnen doen." Ook internationaal draagt LCIP zijn steentje bij. "Met 'Sight First' bestrijden we wereldwijd blindheid en via Born in Africa kunnen 400 straatkinderen in het Zuid-Afrikaanse Plettenberg studeren." 60 jaar later wil LCIP de ingeslagen weg verder zetten. "De 'We Serve'-gedachte is nog altijd van kracht en nuttig. Daarom blijven we ons ieder jaar inzetten voor de lokale en internationale gemeenschappen. Om dit allemaal te bekostigen organiseert elk nieuw bestuur activiteiten om de sociale kas te spijzen. We hebben daarbij aandacht aan de veranderende noden in een gewijzigde maatschappij. De uitdagingen voor de komende generaties zijn enorm. We hopen dat we jonge mensen kunnen motiveren om tijd en energie in dergelijk dienstbetoon te steken. Dat is geen makkelijke, maar wel een boeiende opdracht."Een van die evenementen om de nodige fondsen te verzamelen staat binnenkort op het programma, vertelt Jan Hermans nog tot slot. "Op donderdag 12 december hebben we onder impuls van onze huidige voorzitter Stefaan Decadt en in samenwerking met Zonta Ieper het gerenommeerde dameskoor Scala van de gebroeders Kolacny op bezoek in CC Het Perron. Dat is gelukkig al uitverkocht, waardoor we Palliatieve Thuiszorg Westhoek gelukkig zullen kunnen maken." (DS)