"De coronaperiode heeft ons verschillende dingen bijgeleerd. Een daarvan is dat er nog te veel kinderen of gezinnen zijn die niet over de nodige materialen, vaardigheden en kennis beschikken om bijvoorbeeld afstandsonderwijs succesvol te kunnen volgen", begint schepen Eliane Spincemaille (CD&V), verantwoordelijk voor digitalis...

"De coronaperiode heeft ons verschillende dingen bijgeleerd. Een daarvan is dat er nog te veel kinderen of gezinnen zijn die niet over de nodige materialen, vaardigheden en kennis beschikken om bijvoorbeeld afstandsonderwijs succesvol te kunnen volgen", begint schepen Eliane Spincemaille (CD&V), verantwoordelijk voor digitalisering.Het gemeentebestuur startte daarom vanaf 1 september met een uitleendienst van laptops en Chromebooks. Kinderen of jongeren kunnen volgens de noden een exemplaar ontlenen voor minstens één en hoogstens drie maanden. "Zo krijgen zij ook de kans om thuis digitale schoolopdrachten te maken of de nodige documenten te raadplegen. Op die manier willen we iedereen mee op de digitale trein krijgen, ook de kwetsbare gezinnen", zegt Spincemaille.Het Huis van het Kind staat in voor de verdeling van de apparaten. Coördinator Griet Vandeburie: "In het Huis van het Kind zitten diverse diensten die de in aanmerking komende gezinnen kan doorverwijzen. Men kan uiteraard ook zelf komen aankloppen en op de ontmoetingsmomenten zal er telkens een laptop aanwezig zijn, zodat we het systeem kunnen uitleggen."Men staat ook in voor ondersteuning bij de opstart. "Eenvoudige zaken kunnen we van hieruit zeker oplossen. Bij meer specifieke vragen kunnen we verwijzen naar de bestaande initiatieven die vorming organiseren", aldus Griet.Het project kadert binnen het gemeentelijk actieplan tegen armoede en het Coronaplan Solidair Zwevegem. De Lions Club Zwevegem was het project genegen en schonk tien laptops met een totale waarde van 5.000 euro. (GJZ)Wie meer info wil kan contact opnemen met huisvanhetkind@zwevegem.be.