Het concept van fundraising is eigenlijk heel eenvoudig. Door zelf fondsen te werven, kan de serviceclub geselecteerde lokale projecten financieel on...