Burgemeester Kris Declercq: "Op dit ogenblik zijn er nog heel wat vraagtekens. De curator is momenteel aan het werk, dus wij kunnen ons daar moeilijk in mengen. In het verleden hebben wij altijd een hartelijke relatie gehad met de club. Net met al de andere clubs uit onze stad. Door de vele jaren hebben wij altijd ondersteunend willen werken naar de jeugd toe. Wij voorzien in een subsidie voor onderhouden van het veld. We verhuren oo...

Burgemeester Kris Declercq: "Op dit ogenblik zijn er nog heel wat vraagtekens. De curator is momenteel aan het werk, dus wij kunnen ons daar moeilijk in mengen. In het verleden hebben wij altijd een hartelijke relatie gehad met de club. Net met al de andere clubs uit onze stad. Door de vele jaren hebben wij altijd ondersteunend willen werken naar de jeugd toe. Wij voorzien in een subsidie voor onderhouden van het veld. We verhuren ook de velden en er is de opstalconstructie in verband met het gebouw. Voor de jeugd is er een aparte jeugdsubsidie. Wij zijn als stad betrokken en bezorgd, maar wij gaan geen engagementen nemen nu de juridische procedures lopen. Wij hebben zelf een raadsman aangesteld om de belangen van de stad te vrijwaren. We vernemen dat de curator snel wil handelen, wij staan aan de zijlijn, maar we blijven betrokken.""Twee weken geleden werd ik op de hoogte gesteld van de problemen die bestonden, voor ze in de pers kwamen. De voorzitter (Yves Olivier, red.) heeft me toen duiding gegeven. Op dit ogenblik dienen zich nieuwe mensen aan, maar die moeten niet bij mij, maar bij de curator zijn als ze een bod willen uitbrengen. Eenmaal duidelijk is wie de nieuwe partners zijn, dan kunnen wij formeel met hen onderhandelen.""Met de mensen van de jeugd zijn we al twee keer om tafel gegaan. Er is een aparte vzw-structuur in oprichting. De jeugd is voor ons ook een prioriteit. Vanuit de stad zullen we proberen te ondersteunen."Ook sportschepen José Debels (CD&V) onderschreef de woorden van zijn burgemeester: "We zijn vooral bezorgd over de jeugd."Immanuel De Reuse: "Sinds ik in deze gemeenteraad zit, heeft KSV Roeselare vaak vervroegd naar geld gevraagd. Een ongezonde situatie. In de toekomst toe is dat niet voor herhaling vatbaar, mochten er overnemers komen. Sportief is het misschien eens het moment om het voetbal in Roeselare te herdenken. De machtsverhoudingen zijn natuurlijk veranderd. Misschien kunnen we de mensen die wel op een gezonde manier een beleid voeren nu eens belonen."Steven Dewitte: "Het stelt me gerust dat zowel als het links, midden en rechts schouder aan schouder staan als het op het voortbestaan van de jeugdwerking aankomt."