Liliane en Joël komen allebei uit een gezin met vier kinderen. Joël is afkomstig uit Hoogstade, waar zijn vader met paard en kar de melkronde verzorgde en ook steenkool verkocht.
...