"We laten alles nog zo veel en zo lang mogelijk open", stelt initiatiefneemster Annelies Demyttenaere. "Zowel naar invulling als locatie toe. Enerzijds om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en geen drempels te creëren om deel te nemen, anderzijds om niet te vlug te vervallen in klassieke, evidente conceptmodellen. Het is geen makkelijk proces, maar we triggeren de deelnemers om samen na te denken en nieuwe frisse concepten te ontwikkelen, op maat van Lichtervelde."
...

"We laten alles nog zo veel en zo lang mogelijk open", stelt initiatiefneemster Annelies Demyttenaere. "Zowel naar invulling als locatie toe. Enerzijds om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en geen drempels te creëren om deel te nemen, anderzijds om niet te vlug te vervallen in klassieke, evidente conceptmodellen. Het is geen makkelijk proces, maar we triggeren de deelnemers om samen na te denken en nieuwe frisse concepten te ontwikkelen, op maat van Lichtervelde." "Laagdrempelige ontmoeting is een gemeenschappelijke waarde. Dit krijgt misschien vorm door een fietspunt aan het station - een koffiestop in combinatie met fietsbieb, kleine fietsherstellingen, cowerkplek of gedeelde vergaderruimtes. Een plek waar mensen een sociale rol kunnen opnemen zoals bijvoorbeeld banden pompen en ketting smeren of waar mensen die pakweg van Roeselare en Gent zijn, kunnen afspreken. Als kruispunt van spoorwegen is Lichtervelde een interessante plaats. Maar evengoed krijgen we een centrumlocatie als verkooppunt, waar korte keten of repaircafé hun gading vinden, dit in combinatie met een koffiebar-wereldwinkel. Wat je ook merkt, is dat mensen met een bepaalde hobby stiekem dromen van een grootsere aanpak. Uitbreken met hun hobby, een gedeelde ruimte en gemeenschappelijk beheer van duur werkmateriaal (zaagmachine, bakoven...) of een connectie maken met een caféconcept, zoals je hebt met bijvoorbeeld de PrintbaAr.""We vertrekken niet vanuit een bepaalde locatie, maar vanuit een idee en dan gaat de groep samen op zoek naar een locatie die zou kunnen dienen om dat idee uit te werken. Ook de gemeente is daar een partner in. We proberen er hen zo dicht mogelijk bij te betrekken. Ook al is het voor een lokaal bestuur niet eenvoudig om aan iets wat initieel zo onbestemd is, medewerking of steun te verlenen. Het is ook een uitdaging om de rol van een gemeente in een burgerinitiatief te zien, zonder dat het meteen over budgetten moet gaan, maar eerder over het faciliteren van burgerparticipatie.""De groep 'Lichtervelde zoekt buurtpunt' staat open voor iedereen, zowel voor lokale handelaars, verenigingen als individuen. Iedere inwoner kan deelnemen, maar iedere inwoner kan ook deel uitmaken van de uitkomst en de meerwaarde hiervan voelen. Een boeiende evenwichtsoefening tussen burgers, verenigingen en lokaal bestuur om die meerwaarde mogelijk te maken. We maken deel uit van een lerend netwerk in Vlaanderen, waar verschillende gemeenten dezelfde oefening maken en we via dat platform leren van elkaar.""De bedoeling is om maandelijks samen te komen en te groeien naar een concreet idee in combinatie met een gepaste locatie. Wie interesse heeft om het traject mee te volgen, kan naar een vergadering komen of lid worden van de Facebookgroep. We tellen al een 50-tal leden. Mensen verbinden en elkaar versterken is het belangrijkste in dit verhaal en lokaal merk je dat dit gebeurt. Ik ontmoette al mensen met bijzondere talenten, mensen met een droomidee en mensen met tijd en energie om te investeren in een gemeenschappelijk project. Ik hoop alvast dat er effectief een buurtpunt uit voortvloeit. Misschien eindigen we zelfs ergens totaal anders dan we nu in ons hoofd verbeelden. Dat is het leuke van het traject doorlopen en de verrassing toelaten."