"We laten alles nog zo veel en zo lang mogelijk open", stelt initiatiefneemster Annelies Demyttenaere. "Zowel naar invulling als locatie toe. Enerzijds om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en geen drempels te creëren om deel te nemen, anderzijds om niet te vlug te vervallen in klassieke, evidente conceptmodellen. Het is geen makkelijk proces, maar we triggeren de deelnemers om samen na te denken en nieuwe frisse concepten te ontwikkelen, op maat van Lichtervelde."
...