"We zitten al 25 jaar met hetzelfde bibliotheekteam. De mensen die in november 1993 startten, zijn er nog altijd. In die periode begon geleidelijk de overgang van parochiale naar gemeentelijke bibliotheek. Dan verbleven we nog zes maanden in Lichtenhove. Toen de huidige bib klaar was, zijn we op 10 mei naar hier gekomen."
...

"We zitten al 25 jaar met hetzelfde bibliotheekteam. De mensen die in november 1993 startten, zijn er nog altijd. In die periode begon geleidelijk de overgang van parochiale naar gemeentelijke bibliotheek. Dan verbleven we nog zes maanden in Lichtenhove. Toen de huidige bib klaar was, zijn we op 10 mei naar hier gekomen.""Zolang we nog in Lichtenhove zaten, werd toen steeds op de lenerskaart geschreven welke boeken je mee nam. Een omslachtig systeem, maar na de verhuis gingen we ook digitaal te werk. De overgang naar een gedigitaliseerd systeem was toen een algemene trend. De lezersaantallen zijn in al die tijd toch achteruit gegaan. In het begin zaten we aan ruim 50.000 uitleningen. Nu zitten we rond de 40.000. Het bibliotheekwezen zal meer en meer evolueren en naar de toekomst toe wordt het meer een ontmoetingsplaats met ruimere openingsuren. Aan de site van LDC De Ploeg zou er een nieuw gebouw komen voor de bib dat dan kan aansluiten bij het dienstencentrum."Welke genres zijn het meest in trek? "In Lichtervelde hebben we een publiek voor de meer populaire genres: romantische literatuur, zoals het populaire verhaal van 'De Zeven Zussen'. Thrillers worden ook vaak uitgeleend. Hilde Vandermeeren is nu een topper (de auteur uit Torhout kwam onlangs een lezing geven, red.). Het was echt toevallig dat ik haar toen gevraagd had. Ik wist dat ze populair was, maar toen we de boekentoptien van het afgelopen jaar opmaakten, prijkte ze op de eerste plaats.""Dit jaar is het een heel druk jaar. Donderdag kwam er een auteur voor de kleuters en dat was al de 21ste lezing van dit kalenderjaar. In totaal zijn hier al 84 auteurs over de vloer gekomen, die al gezorgd hebben voor ongeveer 120 lezingen.""Wat er naast de boeken ook nog in trek is, zijn de reisgidsen. Soms is het gewoonweg niet de moeite om een reisgids te kopen en dan is de bib een goede oplossing. Of mensen nemen enkele reisgidsen mee en plannen op basis daarvan hun reis. Soms kopen ze dan alsnog eentje van de bestemming waar ze heen gaan."En wat als uitgeleende boeken niet terugkeren? "Soms moeten we eens de politie inschakelen. Dat gebeurt een paar keer per jaar, al is dat eerder uitzonderlijk. Dan schrikken ze en vinden ze de boeken toch vrij snel. Vroeger kregen ze na een maand een brief, na de tweede maand een tweede en na drie maanden een aangetekend schrijven. 14 dagen na de aangetekende brief volgt een verwittiging. Nu verwittigen we de lezers twee dagen voor het einde van de uitleentermijn per mail. Na 14 dagen krijgen ze opnieuw een mail. Sinds we die nieuwe methode hanteren, is het aantal brieven serieus gedaald."De boetes konden soms serieus oplopen. "We hebben toch wel boetes van boven de 200 euro gehad. In termijn beperken we de boetes tot de kostprijs van de boeken. Met de start van het nieuwe millennium, toen we nog met een ander systeem werkten met twee cijfers voor de jaartallen, was het jaartal plots opnieuw 00. In plaats van 2000 ging het systeem terug naar 1900. Zo stonden de meeste mensen hier plots met boetes van honderden euro's, maar we hebben dat niet aangerekend", knipoogt Luc."Het administratieve werk mag echt niet onderschat worden. Vroeger hadden we hier elk jaar een web-plusser die kwam. Dat waren mensen die een uitkering kregen en zo opnieuw in het circuit konden komen. In totaal hebben we er dertien gehad, die ook allemaal uitgenodigd worden op de receptie van 25 mei. Velen van hen zeiden dat ze niet wisten dat er achter de schermen zoveel werk was. Er is ook steeds meer samenwerking tussen de bibliotheken onderling. Wij werken vooral samen met die van het arrondissement Roeselare. Waar we binnenkort mee starten, is het uitlenen van games. We zullen zien hoe dat loopt, maar eens we verhuizen naar de nieuwe bib, denk ik niet dat er bijvoorbeeld nog cd's en dvd's uitgeleend zullen worden. Maar misschien moeten we wel opnieuw beginnen met lp's", lacht Luc tot slot.