Om nog meer scholieren te betrekken, werd door de Stad met diverse andere partners een 'lerend netwerk' op touw gezet. Sport Vlaanderen is erbij betrokken, alsook MOEV. Die laatste is een door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor het stimuleren van 'een actieve schoolcultuur'.
...

Om nog meer scholieren te betrekken, werd door de Stad met diverse andere partners een 'lerend netwerk' op touw gezet. Sport Vlaanderen is erbij betrokken, alsook MOEV. Die laatste is een door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor het stimuleren van 'een actieve schoolcultuur'."De technologische vooruitgang leidde ertoe dat de leeftijdsgroep die opgroeide met smartphone en tablet, aanzienlijk minder betrokken is bij sport", luidt het. Olivier Stael, vrijgestelde voor Sport Na School in de regio Brugge, bevestigt dat vooral 'jongere jongeren' enige stimulans kunnen gebruiken. "Wij stellen vast dat vooral jonge mensen uit de eerste graad van het secundair onderwijs zich minder makkelijk laten verleiden tot sport", verduidelijkt hij. "Jongens en meisjes van die leeftijd zijn dan ook minder aangesloten bij sportverenigingen. En zijn ze dat wel, dan haken ze eerder af dan jongeren uit andere leeftijdsgroepen."Schepen van Sport Franky Demon: "De komende jaren willen wij dan ook naschoolse sport bij de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs stimuleren. Vlaanderen stelt financiële middelen ter beschikking, waarmee de Stad een 'lerend netwerk' heeft opgezet. Het 'lerend netwerk' zien wij heel breed. Het bestaat uit verschillende partners. Dat gaat om diverse stadsdiensten, sportclubs, de Vlaamse Overheid..." "Inmiddels stappen al drie Brugse scholen mee in dit verhaal", benadrukt Franky Demon, "Dat gaat om het Sint-Andreaslyceum van Sint-Kruis, Middenschool Brugge Centrum en OLV Hemelvaart-Spes Nostra in Sint-Andries. Het is onze bedoeling, in de nabije toekomst, meer scholen warm te maken voor dit project."Basisvoorwaarde om jongeren mee te krijgen bleek de graad van inspraak in het hele verhaal. Lang niet elke sport blijkt even populair en vooral jongere sporttakken spreken tot de verbeelding, zo blijkt. "Dus werden de leerlingen bevraagd over wat zij graag in dit aanbod willen zien", vertelt leerkracht An Van Hinderen, die met haar leerlingen van SASK de VR Sportcube verkent. Dat is de 'virtual reality' - basis in het complex van Sport Vlaanderen Brugge in Assebroek.Arno Volckaert, verantwoordelijke voor het 'virtual reality'-aanbod van Sport Vlaanderen Brugge ziet de belangstelling groeien. "Na het eerste bezoek dat de leerlingen hier brachten, kwam bij hen op school de mondreclame op gang, en vandaag zijn ze voor hun tweede woensdagnamiddag met een pak meer deelnemers!""Sport is meer dan badminton of voetbal", merkt Franky Demon op. "Wij vertrekken dan ook vanuit de eigen betrokkenheid van de jongeren om zo meer draagvlak en motivatie te creëren. Het project loopt ook volgend schooljaar nog, maar de stad heeft voor verlenging gepleit, wij verwachten hier nog voor de zomervakantie nieuws over", aldus de sportschepen. (PM)