Om nog meer scholieren te betrekken, werd door de Stad met diverse andere partners een 'lerend netwerk' op touw gezet. Sport Vlaanderen is erbij betrokken, alsook MOEV. Die laatste is een door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor het stimuleren van 'een actieve schoolcultuur'.
...