"Er is toen aan externe ondersteuners gevraagd geweest een netwerk op te richten om leraren van het secundair onderwijs te ondersteunen in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Door van elkaar te leren, willen we tot een bred...