"Het gaat hier wel degelijk over de vuilnisbakken van de gemeente en niet van de intercommunale Ivio", aldus Elvire Vanysacker van de Lendeleedse milieudienst. "Het is dus een gemeentelijk afvalbakkenplan. Twee jaar geleden begon de technische dienst op verschillende tijdstippen metingen...

"Het gaat hier wel degelijk over de vuilnisbakken van de gemeente en niet van de intercommunale Ivio", aldus Elvire Vanysacker van de Lendeleedse milieudienst. "Het is dus een gemeentelijk afvalbakkenplan. Twee jaar geleden begon de technische dienst op verschillende tijdstippen metingen te doen in de gemeentelijke vuilnisbakken. Hoe vol zitten ze als ze geledigd worden, staan sommige vuilnisbakken wel op de juiste plaats of moeten ze verplaatst worden...? Met die info, met de ervaringen van de technische dienst en de richtlijnen van de Mooimakers hadden we een basis voor ons afvalbakkenplan."Lendelede kocht in de tweede helft van vorig jaar 21 nieuwe vuilnisbakken aan. "Men omschrijft ze als de 'bijna perfecte' vuilnisbakken: voldoende groot, robuust, met kleine ingooiopeningen, opvallend...", vervolgt Elvire. "Daarbovenop kocht de gemeente nog eens 11 hondenpoepbuizen. "Nieuwe vuilnisbakken komen er op 16 van de vroegere locaties. Op 2 tot 3 plaatsen zullen de nieuwe vuilnisbakken een beetje verplaatst worden. Er komen ook nieuwe vuilnisbakken op 5 nieuwe locaties, onder andere op de site Nelca en op de plaatsen waar regelmatig zwerfvuil blijft liggen. De 11 hondenpoepbuizen zullen hoofdzakelijk op nieuwe locaties staan."Volgens Elvire worden de metingen in de vuilnisbakken ook in de toekomst voortgezet. "Die worden dan ook weer geëvalueerd en indien nodig worden wijzigingen aangebracht aan het afvalbakkenplan." (IB)