"Met de Leiewerken wordt Menen opnieuw een stad aan het water", zegt Schepen Mieke Syssauw bevoegd voor de Leiewerken. "Ze zijn een belangrijke schakel in het Europese project dat de rivieren en kanalen tussen Seine en Schelde tot de watersnelwegen van de toekomst maakt. Seine Schelde Vlaanderen werkt aan de verbinding voor grotere schepen tussen onze Vlaamse havens en bedrijven tot in Parijs of Rotterdam en zorgt dat meer mensen langs de jaagpaden kunnen fietsen of genieten van een meer natuurlijke omgeving van de waterweg."
...

"Met de Leiewerken wordt Menen opnieuw een stad aan het water", zegt Schepen Mieke Syssauw bevoegd voor de Leiewerken. "Ze zijn een belangrijke schakel in het Europese project dat de rivieren en kanalen tussen Seine en Schelde tot de watersnelwegen van de toekomst maakt. Seine Schelde Vlaanderen werkt aan de verbinding voor grotere schepen tussen onze Vlaamse havens en bedrijven tot in Parijs of Rotterdam en zorgt dat meer mensen langs de jaagpaden kunnen fietsen of genieten van een meer natuurlijke omgeving van de waterweg."Voor zowel de werken zelf als de verwerving van woningen en gronden wordt bijna 67 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Waterweg nv draagt het overgrote deel daarvan, maar ook de stad Menen investeert mee. De verwachting is dat de werken kunnen afgerond worden in 2025. Er zijn al voorbereidingswerken gebeurd, zoals het weghalen van omheiningen, het opgraven van tanks en straks gaat men ook waar nodig het asbest weghalen.De huidige brug in de Rijselstraat wordt vervangen door een nieuwe, open brug. Tegelijk wordt een bocht in de vaarweg rechtgetrokken. Vooraleer die werken in het centrum van Menen kunnen starten, moeten alle verworven panden gesloopt worden. Deze sloopwerken starten nog voor het einde van dit jaar. De eigenlijke Leiewerken in het centrum starten dan ten vroegste in de lente van 2022.Ter hoogte van het Barakkenpark komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. De omgevingsvergunning wordt eerstdaags aangevraagd en er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Als alles goed gaat, starten de werken voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug al volgend najaar. Die werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren.""In de schaduw van de oude vestingmuren creëren we open ruimte voor sfeer en beleving in een groen kader. De nieuwe centrumbrug doet meer dan twee stadsdelen verbinden: ze brengt verleden, heden en toekomst harmonieus samen rond de Leie. In de nieuwe groene én stedelijke omgeving zal het bijzonder aangenaam ontspannen, wonen en werken zijn. Op dit ogenblik geven straatpanelen aan het pleintje bij de brug in de Rijselstraat alvast de schetsen van de toekomst van Menen weer. In het stadshuis kan je een mini-tentoonstelling vinden en binnenkort alle documenten inkijken die bij het lopende openbaar onderzoek horen voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug." aldus de bevoegde schepen.Wie nog ideeën heeft voor het ontwerp van de Leie-omgeving definitief wordt of nog iets kwijt wil over de werken, kan terecht bij een digitale bevraging via deze link https://bit.ly/2B7CXzC..Meer informatie over de Leiewerken zelf is te vinden op de website van Seine Schelde Vlaanderen via https://www.seineschelde.be/locatie/menen. (WO)