Wel 200 personen waren maandagavond aanwezig op de informatieavond die door De Vlaamse Waterweg en de stad Menen werd ingericht. Vooraleer er schepen over de Leie kunnen varen die het equivalent van 220 vrachtwagens van de weg halen, moeten er nog wat aanpassingen gebeuren. Jonas Vermander van de Vlaamse Waterweg onderstreepte dat er, naast het rechttrekken van de Leie en de verhoging van de Leiebrug, aandacht is voor natuurherstel. "Maar ook voor stadsvernieuwing. Kijk maar hoe Kortrijk en Wervik baat hadden bij de aanpassingswerken."
...

Wel 200 personen waren maandagavond aanwezig op de informatieavond die door De Vlaamse Waterweg en de stad Menen werd ingericht. Vooraleer er schepen over de Leie kunnen varen die het equivalent van 220 vrachtwagens van de weg halen, moeten er nog wat aanpassingen gebeuren. Jonas Vermander van de Vlaamse Waterweg onderstreepte dat er, naast het rechttrekken van de Leie en de verhoging van de Leiebrug, aandacht is voor natuurherstel. "Maar ook voor stadsvernieuwing. Kijk maar hoe Kortrijk en Wervik baat hadden bij de aanpassingswerken."Een eerste stap in de Leiewerken is het slopen van de panden. "Op vandaag konden we nog geen akkoord bereiken met een kleine tien procent van de eigenaars", aldus schepen Mieke Syssauw (Open VLD). "Voor die panden werd een onteigeningsprocedure gestart, met als gevolg dat die nog niet gesloopt kunnen worden." De stad en de Vlaamse Waterweg willen echter niet dralen om met de sloop van de rest te beginnen, zo wil men vermijden dat panden geen twee jaar leegstaan. En er ingebroken wordt zoals reeds het geval was op de Oostkaai."Wij hopen te starten in de eerste helft van volgend jaar. De sloopwerken zouden zes maanden duren", plant Jonas Vermander. "Vooraleer er kan gesloopt worden, verwijderen we alle gevaarlijke stoffen zoals asbest en mazouttanks. Vanzelfsprekend gebeurt dat door gespecialiseerde firma's. Daarna worden alle panden in groep gesloopt." Bij de sloop zou een stuk van de oude vestingen bloot komen te liggen. Waar er vestingen worden ontdekt, zullen de vaststellingen gedaan worden maar in eerste instantie zal men niet dieper graven om ze helemaal bloot te leggen. Alle terreinen worden met gras ingezaaid, behalve een aantal tijdelijke parkeerplaatsen.Wat er tijdelijk op braakliggende terreinen komt in afwachting van de Leiewerken is nog niet duidelijk. Tijdens de infomarkt bij het begin van de zomer waren er heel wat voorstellen. De bezoekers toen leken vooral gewonnen voor een pop-up bar, bij voorkeur een ontmoetingsplek in het groen en een ruimte waar kinderen kunnen spelen. Voor de invulling wordt een beroep gedaan op de Menenaar, tijdens de infovergadering werden mensen uitgenodigd om als trekker te fungeren voor de realisatie van hun idee.De grasvelden, pop-up bar of speelterreinen zijn allemaal tijdelijk. De infrastructuurwerken in het centrum Menen zouden starten eind 2021 en duren drie tot vier jaar. Begin 2021 zou er al een aanvang genomen worden met de aanleg van een fietsersbrug. Die werken duren anderhalf jaar. Tijdens de werken blijft de doorgang mogelijk, op een aantal weken na.Vanuit het publiek kwam een oproep om de klus te klaren in tien jaar. "De eerste info vergadering was in 2014, 2024 lijkt een haalbare einddatum", vond de persoon. Een andere toehoorder maakte zich zorgen dat, eens de werken achter de rug, het zicht op de vrijgekomen vestingen zou belemmerd worden door appartementsgebouwen. Op de infoavond werd daar geen uitspraak over gedaan.