De raad, met vertegenwoordigers uit verschillende klassen, zullen adviezen formuleren aan de directie.

(JM)

De raad, met vertegenwoordigers uit verschillende klassen, zullen adviezen formuleren aan de directie.(JM)