Het gaat om een viering dat volledig in het teken staat van bednet. Een actie voor jongeren die wegens ziekte of andere omstandigheden voor lange tijd niet naar school kunnen komen. Zij volgen les via een computerscherm, en hebben zo toch nog contact met de leeftijdsgenootjes. De les kunnen ze rechtstreeks meevolgen. Om hen een hart onder de riem te steken, doen bijna alle scholen uit heel Vlaanderen mee aan de actie.

De kinderen trokken vrijdagmorgen naar school in hun favoriete pyjama, om zich daarna klaar te maken voor een eucharistieviering. Dit doen ze al voor de derde maal. Je kan spreken van een ludiek beeld, het gebeurt niet veel dat kinderen in hun nachtkledij naar de kerk komen. "Eigenlijk is dit meer een bezinning. Kinderen laten stilstaan dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Wij hebben gelukkig geen kinderen die bednet gebruiken, liefst zien we alle kinderen dartel en gezond. Maar zo een initiatieven zijn heel belangrijk voor het onderwijs, en steunen we dan ook volledig", aldus meester Raf, leerkracht van het zesde leerjaar.

(RDB)