Voor Pepijn Vanderbrugghen (15) van het vierde Latijn is het zeker het vak wiskunde dat de jongeman geweldig interesseert. Daarin krijgt hij in elk geval goede steun van zijn vakleraar Filip Bonduelle die in elk geval opgetogen is over de prestatie van zijn leerling.
...

Voor Pepijn Vanderbrugghen (15) van het vierde Latijn is het zeker het vak wiskunde dat de jongeman geweldig interesseert. Daarin krijgt hij in elk geval goede steun van zijn vakleraar Filip Bonduelle die in elk geval opgetogen is over de prestatie van zijn leerling."Een Wiskunde Olympiade bestaat uit een eerste en een tweede ronde waarbij je telkens dertig moeilijke vragen moet beantwoorden", licht Filip Bonduelle toe. "Deze keer waren die bestemd voor 1.300 deelnemende leerlingen waarvan Pepijn er een was. Hij slaagde zowel de eerste als de tweede keer en mocht als een van de 81 eindgeselecteerden deelnemen aan de finale die plaatsvond in de Universiteit van Leuven. Daar kreeg hij vier open vragen. Zeker geen gemakkelijke klus."Dat bevestigt in elk geval Pepijn Vanderbrugghen die zich toch zo goed mogelijk door de vragen werkte. "De eerste vraag kon ik aan. Ik behaalde een mooi cijfer. De tweede was voor mij barslecht, de resterende twee gingen dan weer beter. Alles samen leverde mij dat de aanmoedigingsprijs op: een pakket wiskundeboeken en magazines over wiskunde en wetenschappen."Zonta is een vereniging van ondernemende vrouwen die verschillende afdelingen telt in Vlaanderen. Zij schenken elk jaar een award aan een meisje van zeventien of achttien jaar dat een persoonlijk initiatief nam en dat ook uitwerkte of realiseerde. Voor Nimsi Delaere was dat vrijwilligerswerk in Roemenië tijdens de voorbije kerstvakantie. Dat viel bijzonder in de smaak van Zonta Kortrijk die de zeventienjarige leerlinge bedacht met de Award 2019 en een mooi bedrag van 500 euro."Het was voor het eerst dat ik vrijwilligerswerk mocht doen in Roemenië", aldus Nimsi Delaere. "In verschillende dorpen van het land kon ik kledij en schoenen uitdelen aan de bewoners. En het was voor mij ook de eerste keer dat ik werd geconfronteerd met enorme armoede.""Dat heeft mij in elk geval veranderd. Ook al omdat ik een groot hart heb voor kinderen en jongeren in nood. Dat werk wil ik in elk geval verder doen. Volgend jaar al, als het kan.""Na de examens is het grote vakantie. Dan ga ik als leider mee op kinderkamp. Zalig om doen is dat, om iets te mogen betekenen voor die kinderen. Hier moet ik nu eerst en vooral mijn mentor Ingrid Lemmens bedanken die mij geweldig heeft gesteund en geholpen."Nimsi heeft in elk geval al haar roeping gevonden. Want na het secundair wil zij voor opvoedster/begeleidster gaan en jongeren begeleiden die het zodanig moeilijk hebben thuis dat ze er niet meer kunnen wonen."Dat is alvast een van mijn toekomstdromen", dixit Nimsi Delaere. "Een ander is als vrijwilliger in New York gaan werken voor kinderen uit de armoedewijken. Daar is in elk geval dezelfde organisatie als in Roemenië aan het werk. En ook: vrijwilliger-helpster voor vluchtelingen op het Griekse eiland Chios.""Maar nu heb ik alvast een verzoek gestuurd, opnieuw naar Roemenië waar ik voor twee tot drie weken hetzelfde werk wil doen als tijdens de voorbije kerstvakantie. Die gewonnen 500 euro kan ik daar eventueel voor gebruiken." (Jan Decock)