Nochtans is het idee achter Camelot erg inventief. Het Nederlandse bedrijf biedt eigenaars van leegstaande panden aan om die te beheren. Concreet houdt dat in dat zij geen dure bewakingsfirma's inhuren, maar de panden in bruikleen geven zodat ze niet ten prooi vallen aan krakers of vandalisme. Daarom verhuren ze de panden aan bijvoorbeeld kunstenaars, die er een atelier vestigen, voor een erg lage prijs. Een win-winsituatie, dacht ook de toenmalige raad van bestuur van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woningen in 2016.
...

Nochtans is het idee achter Camelot erg inventief. Het Nederlandse bedrijf biedt eigenaars van leegstaande panden aan om die te beheren. Concreet houdt dat in dat zij geen dure bewakingsfirma's inhuren, maar de panden in bruikleen geven zodat ze niet ten prooi vallen aan krakers of vandalisme. Daarom verhuren ze de panden aan bijvoorbeeld kunstenaars, die er een atelier vestigen, voor een erg lage prijs. Een win-winsituatie, dacht ook de toenmalige raad van bestuur van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woningen in 2016. Helaas bleek in de praktijk al snel dat de huizen in extreem slechte staat verkeerden. Huurders klaagden over een gebrek aan verwarming, gaten in het dak, bruine drab uit de kraan, schimmel, enzovoort. Bovendien waren de bewoners vaak de meest kwetsbaren in onze maatschappij, die nergens anders terecht konden. Parlementslid en Kortrijkzaan Maxim Veys, de huidige voorzitter van Wonen Regio Kortrijk, besliste in oktober vorig jaar dan ook om het contract met Camelot niet te verlengen. Ook dat zorgde voor serieuze drama's. In en rond de Beukenlaan moesten acht kansarme gezinnen plots op zoek naar een andere woonst. Ze kregen daarvoor amper een maand de tijd, daarna werden ze onverbiddelijk uit hun huis gezet. Sommigen konden terecht bij vrienden of familie, maar minstens één man moest verschillende weken op zijn werk blijven slapen en was dus eigenlijk dakloos. Veys trachtte al veel eerder om onder het contract uit te geraken, maar dat lukte niet. Sindsdien is het bedrijf niet meer in Kortrijk actief. Maar Veys, ook gemeenteraadslid in Kortrijk, bleef in het parlement pleiten voor strengere regels voor leegstandsbeheerders. Want ook in andere Vlaamse steden zoals Leuven kwam het bedrijf in opspraak. Met resultaat, want de erkenning van Camelot werd deze week ingetrokken. "In een reactie van het bedrijf op de beslissing komt de essentie van het probleem naar boven", aldus Maxim. "Ik citeer: 'Ten tweede voert Camelot aan dat het binnen het huidige regelgevend kader niet haalbaar is voor haar om rendabel te opereren.' Daar wringt dus het schoentje. Privébedrijven moeten winst maken, dat is eigen aan hun activiteit. Deze laten opereren in het domein van betaalbare huisvesting is duidelijk geen goed idee. Winst maken gaat ten koste van iets, in dit geval was dat de veiligheid van de persoon die een contract aanging met Camelot." Het jonge parlementslid waarschuwt ook voor de toekomst. "We zijn er nog lang niet. Het feit dat veel kwetsbare mensen zich tot bedrijven als Camelot wenden voor een woning geeft aan hoe onbetaalbaar wonen in Vlaanderen is geworden. Een verplicht conformiteitsattest voor alle woningen die verhuurd worden, zou een belangrijke vooruitgang zijn voor de woningkwaliteit. Vandaag moet er nog te vaak achteraf ingegrepen worden. Problemen voorkomen is essentieel, maar de Vlaamse regering blinkt daar helaas niet in uit", besluit Veys.