Schoenenhandelaar Patrick Poddevyn, wiens zaak 'Quicke' zijn 115de verjaardag viert, bond onlangs de kat de bel aan. Hij vroeg een onderhoudt met schepen voor Ondernemen Pablo Annys en wees op het feit dat er in de Zuidzandstraat vijf handelsruimtes leeg staan. Onder meer bij Saxon staat in de vitrine de pijnlijke boodschap 'openbare verkoop wegens faillissement' te lezen.
...

Schoenenhandelaar Patrick Poddevyn, wiens zaak 'Quicke' zijn 115de verjaardag viert, bond onlangs de kat de bel aan. Hij vroeg een onderhoudt met schepen voor Ondernemen Pablo Annys en wees op het feit dat er in de Zuidzandstraat vijf handelsruimtes leeg staan. Onder meer bij Saxon staat in de vitrine de pijnlijke boodschap 'openbare verkoop wegens faillissement' te lezen. "Er zijn drie redenen voor de leegstand in onze straat", vertelt Patrick Poddevyn. "Met name een slechte mobiliteit, de veranderde manier van shoppen en de te hoge pachten. Ik zeg niet dat de shoppers voor onze voordeur moeten kunnen parkeren en heb niks tegen de vele fietsenstallingen maar waarom niet op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld vanaf 11 uur, de laad- en loszones openstellen voor shop&go? De slechte bereikbaarheid is de dood van vele traiteurs en voedingszaken in de binnenstad.""De handel in de binnenstad stagneert door het online shoppen en door het massatoerisme - dit type toeristen winkelt niet in kwalitatieve handelszaken. Daarnaast is er het feit dat de investeerders, die panden opkopen, te hoge huurprijzen hanteren. Ze willen zoveel mogelijk winst genereren. Het gevolg is dat nogal wat panden leegstaan of ingenomen worden door zaken die louter gericht zijn op toeristen. Zelfs internationale ketens kampen met slechte kwartaalcijfers en herstructureren."Volgens Patrick Poddevyn wekt het daarom geen verwondering dat Zara Home verdwenen is uit de Zuidzandstraat: "Die keten moest 30.000 euro pacht per maand betalen! Hoeveel de gemiddelde huurprijs in de Zuidzandstraat en de Steenstraat is, weet ik niet. Maar nogal wat handelaars bereiken door die hoge huurprijzen pas op de laatste drie dagen van de derde week een break even. Dat geeft hen per maand slechts één week om winst te boeken!""Een lokale overheid heeft nauwelijks wapens tegen die hoge huurprijzen. Al verneem ik dat de stad overweegt om een extra taks in te voeren bij langdurige leegstand, zodat de eigenaars verplicht worden om hun pacht te verlagen. Ik heb er gemengde gevoelens bij: weeral een inmenging van de overheid. De Markt zal zichzelf wel reguleren? Ik verwacht meer heil in meer shop & go plaatsen, 't moet niet allemaal veranderen in groenzones en fietsenstallingen", aldus Patrick Poddevyn.Is het echt zo slecht gesteld met de commerciële leegstand in Brugge? Wij telden twee leegstaande winkelruimtes in de Steenstraat, vijf in de Zuidzandsstraat, zes in de Noordzandstraat en twee in de Geldmuntstraat. Ter vergelijking: anderhalf jaar geleden waren er nog 19 handelszaken over te nemen in de Noordzandstraat en 't Zilverpand. Dustin Demeyer van immobiliënkantoor Huys Noord zegt: "De problemen in de Noordzandstraat zijn grosso modo voorbij. Tijdens de werken zijn er heel wat zaken verdwenen, maar sinds de straat en 't Zand heraangelegd zijn, kent de handel een heropleving. De eigenaars in de Zuidzandstraat moeten die oefening nog maken. Hun prijzen zijn hoger. Het is een fenomeen dat je ook in andere steden ziet, waar topmerken niet noodzakelijk meer A-locaties kiezen." "Daarnaast doet zich nog een ander fenomeen voor: door de gewijzigde mobiliteit is de Smedenstraat een voor de automobilist moeilijk bereikbaar eiland geworden. De gevolgen doen zich nu al voelen: traditionele handelszaken worden vervangen door handelszaken die we in Brugge niet gewoon zijn", aldus Dustin Demeyer.En hoe reageert de Brugse schepen van Ondernemen? Pablo Annys: "Het klopt dat er in enkele winkelstraten meer handelspanden leeg staan dan voorheen. De actuele cijfers geven echter aan dat er géén sterke toename is van de leegstand in het centrum van Brugge. Maar de vijf lege winkelruimtes in de Zuidzandstraat vallen natuurlijk op. Voor het volledige grondgebied van Brugge blijkt uit de cijfers geen negatieve tendens. Voor het winkelgebied Brugge Centrum is het leegstandspercentage 3,6 procent. Een leegstandspercentage vanaf 8,7 procent is zorgwekkend." "Ook het winkel- en horecaplan door West-Vlaams Economisch Studiebureau bevestigt dat de structurele leegstand (langer dan 3 jaar) een pak lager ligt dan in andere centrumsteden. Het rapport stelt dat het leegstandspercentage in het centrum "behoorlijk laag is". Het is een gezond aantal." "Wat we nu wel al doen, is het stimuleren van pop-up formules voor starters en ambachten. De overheid speelt hierop in door bijvoorbeeld huurcontracten van een jaar mogelijk te maken. Een maatregel die eigenaars van langdurig leegstaande handelszaken verplicht om de pacht te verlagen is slechts een van de denkpistes om de leegstand te bekampen." "Op de website van de stad is er een link naar Bizlocator voor ondernemers op zoek naar handelspanden. Er worden prioritair subsidies toegekend voor de heropbouw en herinrichting van leegstaande handelspanden in bepaalde zones. Die premie bedraagt maximaal 15.000 euro. En sinds januari 2018 is ook een subsidie mogelijk voor de renovatie van de gevels van handels- en horecapanden. Mooie en fraaie handelspanden verhogen de aantrekkelijkheid van de winkelstraten", aldus Pablo Annys.De schepen voor Ondernemen benadrukt dat Brugge nog voor het einde van het jaar een centrummanager wil aanstellen: "De selectieprocedure is in volle gang, er zijn nu nog negen kandidaten. Eind deze maand moet duidelijk worden wie de meest geschikte kandidaat is."