De kerk weer naar haar oorspronkelijke functie brengen, een open en sociale plaats in het centrum van de gemeenschap. Het is de taak die de werkgroep rond de Sint-Bavoparochie op zich heeft genomen. De woordvoerder van de werkgroep Patrick Caenen laat er dan ook geen twijfel over bestaan dat de festiviteiten zich gaan richten op zowel jong als oud.
...

De kerk weer naar haar oorspronkelijke functie brengen, een open en sociale plaats in het centrum van de gemeenschap. Het is de taak die de werkgroep rond de Sint-Bavoparochie op zich heeft genomen. De woordvoerder van de werkgroep Patrick Caenen laat er dan ook geen twijfel over bestaan dat de festiviteiten zich gaan richten op zowel jong als oud."De Sint-Bavokerk is een sociale kerk, een kerk van open ramen en deuren. We willen die sociale betekenis koppelen aan een ander sociaal gebeuren: feesten. Geen feest voor onszelf om dit unieke jubileum te vieren maar een happening voor de volledige gemeenschap."De viering zal worden gespreid over drie dagen en zal bestaan uit een gezonde mix van zowel elementen die het katholieke geloof centraal stellen als activiteiten met een hippe en frisse toets."Er wordt een fototentoonstelling georganiseerd, die de geschiedenis van de gemeente in beeld brengt", gaat Patrick verder. "Maar ook voor de durf-als onder ons hebben we plannen in petto. Dankzij een hoogtewerker worden de stoutmoedigen onder ons tot op de hoogte van de kerktoren gebracht van waaruit ze een uniek zicht op de omgeving krijgen. Voor de jongsten zijn er verschillende activiteiten, zoals grime en een 'spekkenloop', en ook de 'curieuzeneuzen' komen aan hun trekken want voor het eerst zullen ze de sacristie kunnen bezoeken."Een viering van de kerk kan natuurlijk niet losgekoppeld worden van het geloof en daarvoor kan de werkgroep rekenen op een bijzonder moment. "De parochie van Sint-Baafs stelt ons, ter ere van ons 140-jarige bestaan, een relikwie van Sint-Bavo ter beschikking. Op zondag vertrekt er dan ook een processie, met het relikwie, vanuit basisschool De Stap richting de kerk. Nadien volgt een eucharistieviering die wordt bijgewoond door de Belgische Valkerijfederatie, waarvan Sint-Bavo de patroonheilige is." De trotse intonatie in de stem van Patrick laat er geen twijfel over bestaan: dit wordt een gebeurtenis waarmee de Kerk weer op de kaart zal worden geplaatst.De viering vindt plaats op 27, 28 en 29 september en de organisatie lanceert nog een warme oproep. Wie in het bezit is van oude foto's van de kerk, uit de periode '60-'90, wordt gevraagd om deze te delen voor de fototentoonstelling. (CLL)