"We deelden affiches uit, staken flyers in de bussen en maakten voerplekken voor Larko. We hebben zelfs gezocht met warmtecamera's in de velden omdat het maïs te hoog stond en doorzochten grachten, bossen en andere velden", vertelt een geëmotioneerde Alex, de stiefvader van Sophie. Hij vormt het aanspreekpunt voor alle tips. "Mensen spraken anderen aan over onze hond, van postbodes over werknemers aan ...