We leven langer en gezonder, met meer vrije tijd en meer onderwijs dan pakweg 50 jaar geleden. "Maar deze vooruitgang brengt ook uitdagingen met zich mee. Het aantal personen met dementie neemt toe. 70 procent van de personen met dementie woont nog thuis. In Langemark-Poelkapelle kampen 223 personen met de ziekte, net geen drie procent van de bevolking. Voeg daar de mantelzorgers aan toe, die dagelijks instaan voor de z...

We leven langer en gezonder, met meer vrije tijd en meer onderwijs dan pakweg 50 jaar geleden. "Maar deze vooruitgang brengt ook uitdagingen met zich mee. Het aantal personen met dementie neemt toe. 70 procent van de personen met dementie woont nog thuis. In Langemark-Poelkapelle kampen 223 personen met de ziekte, net geen drie procent van de bevolking. Voeg daar de mantelzorgers aan toe, die dagelijks instaan voor de zorg van de personen met dementie en dan weet je dat het om een behoorlijke groep gaat", zegt Joke Despeghel, referentiepersoon dementie binnen wzc De Boomgaard."We willen een gemeente zijn die het engagement opneemt om in te gaan op de ondersteuning van ouderen met specifieke noden en hun mantelzorgers. We willen iedereen blijvend kansen bieden om zich te ontplooien en deel te nemen aan het gewone leven. Kwaliteit van bestaan, respect, gelijkwaardigheid en inclusie zijn hierbij de kernwaarden. Vanuit het lokaal bestuur ondersteunen we de senioren reeds vanuit het woonzorgcentrum, de sociale dienst, de klusjesdienst, warme maaltijden aan huis, het dienstencentrum en sinds kort ook het centrum voor dagverzorging."De Boomgaard wil verder gaan. "We hebben ieders hulp nodig. We zijn op zoek naar ambassadeurs, die mee willen nadenken over hoe we kunnen werken aan een leeftijdsvriendelijk Langemark-Poelkapelle. Een aantal voorbeelden ter inspiratie: Wil je met de klas hieraan werken? Ga je reeds bij mensen thuis en heb je vaak met dit thema te maken? Wil je met je toneelvrienden hierrond iets op poten zetten? Wil je graag een koffiemoment organiseren voor mantelzorgers? Heb je zin om met je koor iets te doen? Alle ideeën zijn welkom en worden gebundeld. Ook de bestaande initiatieven worden in kaart gebracht. Heb je interesse om mee te bouwen aan dit initiatief, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen!", zegt Joke Despeghel.Op donderdag 20 februari om 10.30 uur is in wzc De Boomgaard een eerste bijeenkomst gepland. Wie wil aansluiten, kan contact opnemen met Joke Despeghel, referentiepersoon dementie. Info: 057 49 08 11 of joke.despeghel@langemark-poelkapelle.be. (pco)