De boerengilde werd gesticht op 19 juni 1898. Het werkgebied ging toen over Woumen, Esen en Klerken. De vereniging telde 31 leden. In 1912 waren er in de drie dorpen samen al 83 leden, maar dan kwam de Eerste Wereldoorlog en de gemeenten liepen leeg. In 1919 werd de Boerenbond terug opgestart in Woumen met Odiel Deroo als voorzitter en Henri Wallyn als ondervo...

De boerengilde werd gesticht op 19 juni 1898. Het werkgebied ging toen over Woumen, Esen en Klerken. De vereniging telde 31 leden. In 1912 waren er in de drie dorpen samen al 83 leden, maar dan kwam de Eerste Wereldoorlog en de gemeenten liepen leeg. In 1919 werd de Boerenbond terug opgestart in Woumen met Odiel Deroo als voorzitter en Henri Wallyn als ondervoorzitter. In de jaren '20 kende de vereniging een bloeiperiode. In 1928 waren er in Woumen zelfs 152 leden. Huidig secretaris Jean-Pierre D'Hulster en bestuurslid Pierre Stevens vonden al die gegevens terug tijdens een bezoek aan de archieven van de Landelijke Gilde in Leuven. De Gilde beschikt nog steeds over de 100 jaar oude vlaggenmast met bovenaan de verschillende medailles. De archivaris wist hen te vertellen dat er maar twee groeperingen zijn die deze originele vlaggenstokken met medailles nog hebben. Voor de Woumense Landelijke Gilde is het dus een unicum om dit nog te tonen tijdens de feestelijkheden op 18 augustus.De hoeve van Wim Debacker in de Noordbroekstraat wordt het centrum van de feestelijkheden. Men start om 10 uur met een eucharistieviering in de loods van Wim. Deze viering wordt opgeluisterd door het Sint-Andreaszangkoor. Na de viering, waar priester Bart Malfait voor het laatst op zondag zal voorgaan in Woumen, volgt nog een officieel gedeelte. 's Middags kan iedereen die dat wenst aanschuiven voor beenham met frietjes. Volwassen betalen 18 euro in voorverkoop of 20 euro de dag zelf, kinderen mogen mee aanzitten voor 12 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of kunnen ook via overschrijving worden gekocht via rekeningnummer BE48 7382 1600 0127 van de Landelijke Gilde met vermelding van de naam van de deelnemers aan de maaltijd. (SD)