Zo ligt hij al enkele jaren overhoop met Aquafin, dat al dan niet een deel van zijn grond inpalmde bij de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie. Voor het gebruik van zijn dreef om tot bij het zuiveringsstation te geraken, is er een erfdienstbaarheid afgesloten tot aan een bepaalde lijn. Erik Rutsaert zet er zelfs een landbouwwerktuig op de weg zodat ze die lijn zeker niet kunnen overschrijden, wat natuurlijk tot onvrede leidt bij de mensen die regelmatig het slib van het station komen ophalen. Ze kunnen met moeite hun vrachtwagen draaien.
...