Zo ligt hij al enkele jaren overhoop met Aquafin, dat al dan niet een deel van zijn grond inpalmde bij de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie. Voor het gebruik van zijn dreef om tot bij het zuiveringsstation te geraken, is er een erfdienstbaarheid afgesloten tot aan een bepaalde lijn. Erik Rutsaert zet er zelfs een landbouwwerktuig op de weg zodat ze die lijn zeker niet kunnen overschrijden, wat natuurlijk tot onvrede leidt bij de mensen die regelmatig het slib van het station komen ophalen. Ze kunnen met moeite hun vrachtwagen draaien.
...

Zo ligt hij al enkele jaren overhoop met Aquafin, dat al dan niet een deel van zijn grond inpalmde bij de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie. Voor het gebruik van zijn dreef om tot bij het zuiveringsstation te geraken, is er een erfdienstbaarheid afgesloten tot aan een bepaalde lijn. Erik Rutsaert zet er zelfs een landbouwwerktuig op de weg zodat ze die lijn zeker niet kunnen overschrijden, wat natuurlijk tot onvrede leidt bij de mensen die regelmatig het slib van het station komen ophalen. Ze kunnen met moeite hun vrachtwagen draaien. "Recht is recht", zegt Erik. "Anders moeten ze maar geld op tafel leggen. Ik kan nog talrijke namen en adressen geven in onze gemeente waar er eveneens problemen zijn met Aquafin. Ze denken dat ze echt alles mogen permitteren."Toen hij de mensen van Aquafin woensdag zag aankomen verplaatste hij toch zijn wagen even zodat ze konden passeren, maar niets meer. "Ik moet doorgang verlenen van de vrederechter en dat doe ik dan ook", vertelt Erik. "Maar ze mogen niet zonder toelating op mijn grond komen."Blijkbaar verwachtte men moeilijkheden, want de politie volgde met de combi om de boel te inspecteren. Toen een agent van Het Houtsche op de tractor van Eric - die op zijn privégrond stond - sprong, merkte Erik dat misschien niet echt fijntjes op. "Je hebt hier niet te 'bassen' (afblaffen, red.), ik sta op privégrond." Dat werd de agent blijkbaar te veel. Hij sleurde de landbouwer op de grond, ging met zijn knieën op zijn borst zitten, draaide zijn arm om en probeerde hem te knevelen en gebood zijn kompaan zelfs om de handboeien aan te doen. De landbouwer bleef liggen en vroeg om de ziekenwagen te bellen. Wat de agenten, nog steeds volgens de landbouwer, weigerden. Zijn kompaan zou zelfs aan de mensen van Aquafin gevraagd hebben om niet over dit voorval te getuigen. De agenten dropen af en lieten de boer aan de kant liggen. 'Hij doet erom. Hij gebaart het', zou de ene nog tegen de andere gezegd hebben. De buren belden wél de ambulance en in het ziekenhuis van Tielt werd bij de landbouwer een klaplong, een gebroken borstbeen en een scheur in zijn long vastgesteld. De landbouwer heeft alles gefilmd en alle conversaties opgenomen op band. Daarmee zegt hij recht in zijn schoenen te staan. "Ik heb al te veel meegemaakt", zucht hij. "Ik heb Aquafin al op negen overtredingen kunnen betrappen,maar wat ik vandaag heb meegemaakt, grenst aan het onwaarschijnlijke. Met zo'n agressie bekom je niks. De politie, jouw vriend, zeggen ze dan. Morgen nodig ik het parket uit aan mijn ziekenhuisbed om mij te verhoren."Korpschef Eddy Van Daele van politiezone Het Houtsche bevestigt dat er een conflict was op een plaats waar er eerder al tussenkomsten waren. Hij wil het onderzoek in alle openheid en objectiviteit laten voeren en zal daarvoor een andere politiedienst aanwijzen om niet de minste schijn van partijdigheid te wekken. "Wij van PZ Het Houtsche zullen zelf geen getuigen ondervragen. We wachten de resultaten van het onderzoek af en kijken dan of een tuchtmaatregel of een doorverwijzing naar het parket al dan niet nodig is. Of dit een rechtmatige tussenkomst is en of er buitensporig geweld gebruikt is door onze agenten, zal het onderzoek moeten uitwijzen."(PH)