"Labadoux deelt samen met heel veel mensen de grote bezorgdheid over het coronavirus. We hopen dat het wereldwijd verspreid probleem spoedig mag worden ingedijkt, zowel in het belang van de wereldgezondheid als de economie en heel het sociale leven", zegt festivalorganisator Carl Windels. "We zijn nu nog op anderhalve maand ...

"Labadoux deelt samen met heel veel mensen de grote bezorgdheid over het coronavirus. We hopen dat het wereldwijd verspreid probleem spoedig mag worden ingedijkt, zowel in het belang van de wereldgezondheid als de economie en heel het sociale leven", zegt festivalorganisator Carl Windels. "We zijn nu nog op anderhalve maand voor het festival. Het is heel onduidelijk hoe de situatie zal evolueren. We volgen dan ook de actualiteit op de voet. We hopen en duimen heel sterk dat het festival kan doorgaan en dat het ergste van de crisis dan voorbij zal zijn. In die optiek zijn we verder volop bezig met de voorbereiding van het festival. Speculaties dat Labadoux nu al zou zijn afgelast, kloppen dus niet. We weten echter dat de kans ook reëel is dat de crisis nog niet voorbij zal zijn. Wij zullen alle overheidsbeslissingen hierover respecteren.""Het zou voor alle medewerkers die al vele maanden hard werken aan de voorbereiding van het 32ste Labadouxfestival een ernstige tegenslag zijn mocht het niet kunnen doorgaan. Tegelijk zou het voor onze organisatie een zeer zware financiële klap betekenen waartegen we ons helaas niet konden verzekeren. We wensen alle getroffen slachtoffers van het coronavirus een spoedig herstel toe, inclusief Walter Grootaers. Hij keek samen met zijn muzikanten erg uit naar het concert op Labadoux. We houden dus, in nauw overleg met de overheidsdiensten, heel sterk de vinger aan de pols en hopen dat we vanaf 23 april kunnen bouwen aan ons gezellig festivaldorp. Wie weet wordt Labadoux één van de eerste feestelijkheden die weer wat vreugde schept na de sombere coronaperiode." (Patrick D.)