Net zoals de cultuur- en jeugdraad is de sportraad van Kortemark een adviesorgaan. Ze ondersteunt sportverenigingen in hun activiteiten en op financieel vlak.
...

Net zoals de cultuur- en jeugdraad is de sportraad van Kortemark een adviesorgaan. Ze ondersteunt sportverenigingen in hun activiteiten en op financieel vlak."Verenigingen krijgen van de Vlaamse sportadministratie Sport Vlaanderen een bepaald bedrag als subsidie, afhankelijk van de grootte van de gemeente", vertelt Jonny Vermeersch, voorzitter van de sportraad Kortemark. "De gemeente geeft daarbovenop nog een procentje. Dat totaalbedrag wordt verdeeld onder de 46 sportverenigingen in Kortemark."Daarnaast organiseert de sportraad talloze evenementen. "We stimuleren de inwoners van Kortemark om te bewegen", aldus Vermeersch. "Zo organiseren we elk jaar in mei een schoolfietstocht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Voor de schoolgaande jeugd van groot-Kortemark is er ook elk jaar een indoor voetbaltoernooi. En in maart is er de verkiezing van de sportlaureaten, voor Kortemarkenaars die uitzonderlijke sportprestaties hebben gepleegd."De sportraad van Kortemark telt tien leden die zo'n acht à negen keer per jaar samenkomen. Dat gebeurt meestal op een donderdag of woensdag. Om de vijf jaar wordt de raad opnieuw gekozen. "Vroeger gebeurde die stemming om de drie jaar", vertelt Vermeersch, "maar ik heb dat veranderd zodat het parallel loopt met de gemeenteraadsverkiezingen."Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar de sportfunctionaris Dieter Cappelle. Naast hun kandidatuur moeten de sollicitanten een curriculum vitae en een korte motivatie opsturen. "De meeste kandidaten kennen we al", vertelt Jonny Vermeersch. "Kortemark is tenslotte niet groot. Zij komen vooral uit de sportverenigingen." Toch hoeven niet alle kandidaten per se uit een sportvereniging te komen. "Het is vooral belangrijk om voeling te hebben met de sport. Ik ben bijvoorbeeld verkozen als lid van de sportraad omdat ik sportleraar was in de sportschool van Brugge."Eind februari vindt de algemene vergadering van de Kortemarkse sportraad plaats. Daarop zullen de verkiezingen voor de nieuwe sportraad plaatsvinden. "Op het moment zelf worden de stemmen geteld en na twintig minuutjes weten we wie in de volgende raad van bestuur zal zetelen. De voorzitter en secretaris worden intern gekozen op de eerstvolgende bestuursvergadering." (FL)