Laatste poging om grond voor sociale woonwijk naast Schooldreef in der minne te verwerven

De sociale woonwijk omvat 21 woningen.© AB
De sociale woonwijk omvat 21 woningen.© AB
Redactie KW

Het dossier van de toekomstige sociale woonwijk in de oksel van de Schooldreef en de Nieuwstraat hapert omdat de eigenaars van de grond zich verzetten tegen de inname van hun landbouwgrond, maar heeft nu toch een horde genomen. Hun 15 bezwaren werden in het openbaar onderzoek weerlegd.

Het schepencollege wilde naast de Schooldreef een residentiële verkaveling laten aanleggen, maar de Vlaamse overheid gaf Alveringem enkel toestemming voor een nieuwe sociale woonwijk. Er staan bij woonmaatschappij IJzer & Zee 261 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning in Alveringem.

Eenentwintig woningen

Twee locaties werden onderzocht. Optie 1 was een langgerekte strook achter de huizen van de Schooldreef; optie 2 de oksel van de Schooldreef en de Nieuwstraat, pal achter Hof ter Zoete. Beide locaties liggen op grond in landbouwgebruik van de familie Zoete.

Omwille van een efficiënter ruimtegebruik en een vlottere ontsluiting op de openbare weg werd optie 2 gekozen. De totale oppervlakte bedraagt 9.242 m2, een kleine hectare dus. En de landmeter bepaalde de waarde van de grond op 102.650 euro. Het doel is dat eenentwintig nieuwe sociale woningen hier binnen afzienbare tijd uit de grond rijzen, een deel om te huren, een deel om te kopen.

Grondverwerving

De gemeente Alveringem ondernam sinds eind 2018 vruchteloos verschillende pogingen bij de eigenaars om de grond in der minne te verwerven. Zij willen echter dat alles bij het oude blijft en zijn niet te overhalen tot een deal.

In mei 2019 nam de gemeente een advocaat onder arm, maar ook dat zorgde niet voor toenadering. De procedure ging z’n gang en tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen bezwaren uiten. Enkel de eigenaars van de betrokken grond lieten zich horen. Ze formuleerden vijftien opmerkingen die uiteindelijk alle vijftien weerlegd werden en op de gemeenteraad van donderdag 28 januari werd het onteigeningsplan GRUP wonen definitief aanvaard. Meerderheid tegen oppositie weliswaar want de fractie PRO/N-VA stemde tegen. Woordvoerder Jean-Pierre Mouton (PRO) meent “dat er over dit dossier te weinig gecommuniceerd is met de omwonenden en hekelt het feit dat de financiële impact op de gemeentekas niet gekend is.”

Omdat de eigenaars niet akkoord gaan met de verkoopprijs van 102.650 euro, zal een rechter zich wellicht uitspreken over de kostprijs van de grond. Een uitspraak die voor de gemeente uiteindelijk zowel goedkoper als duurder kan uitvallen.

Ultieme poging

De advocaat van de gemeente Alveringem zal nog een laatste poging ondernemen om de grond in onderlinge overeenkomst te verwerven. Lukt dat, dan kan de gemeente aan huisvestingsmaatschappij IJzer & Zee groen licht geven om aan de Vlaamse overheid subsidies aan te vragen. Het is immers de huisvestingsmaatschappij die met overheidssubsidie sociale woningen bouwt. Wel voor rekening van de gemeente is de aanleg van wegenis en riolering. Lukt een overeenkomst in der minne niet, dan zal Alveringem met haar onteigeningsplan naar de rechter stappen. Binnen een bepaalde termijn zal die uitspraak doen, maar de tegenpartij kan ook dan nog in beroep gaan.

Slaagkansen?

“Ondanks de hardnekkige tegenkanting van de tegenpartij vermoed ik dat Alveringem de sociale woonwijk zal realiseren. Dit is immers een maatschappelijk nuttig en verantwoord project. Maar vraag me niet wanneer. Want dat kan ik op dit moment nog niet zeggen”, aldus burgemeester Liefooghe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.