Vzw De Korf is een organisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg onder het Agentschap Opgroeien en is gegroeid uit de inzet van de Zusters Verrue. Later zetten de laatste Zusters van het Geloof van Tielt de werking verder. De vroegere naam was Stella Maris. Ivan Lemenu werd er 10 jaar geleden directeur. Er werd een nieuwe huisstijl met een nieuwe naam ontwikkeld. "'De Korf' is een alliteratie op 'Kortrijk', maar een korf kan ook iets zijn om iets op te vangen en wij vangen kinderen en jongeren op. Korven betekent ook het groeperen van een aantal clust...

Vzw De Korf is een organisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg onder het Agentschap Opgroeien en is gegroeid uit de inzet van de Zusters Verrue. Later zetten de laatste Zusters van het Geloof van Tielt de werking verder. De vroegere naam was Stella Maris. Ivan Lemenu werd er 10 jaar geleden directeur. Er werd een nieuwe huisstijl met een nieuwe naam ontwikkeld. "'De Korf' is een alliteratie op 'Kortrijk', maar een korf kan ook iets zijn om iets op te vangen en wij vangen kinderen en jongeren op. Korven betekent ook het groeperen van een aantal clusters: hier zijn dat het verblijf, de mobiele en dagbegeleiding en het crisiscentrum." De Korf vzw heeft zeven afdelingen, opgesplitst per leeftijd en per sekse voor de oudere afdelingen. Er is zelfs een afdeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Er zijn in totaal 72 ambulante plaatsen, 12 dagbegeleidingsmodules, 114 contextmodules en een trainingscentrum waar jongeren voorbereid worden op autonoom wonen."Oorspronkelijk was dit een weeshuis. Het pand dateert van 1876 en is een kakofonie van verschillende bouwstijlen. Er werd nu en dan bijgebouwd. Het gebouw beantwoordde niet meer aan de hedendaagse normen en bouwtechnisch is het ook niet meer in orde. Er zijn heel kleine slaapkamertjes, overal is nog enkel glas, jaarlijks hebben we grote kosten aan het dak en ook energetisch scoort het slecht. We kunnen hier dus niet meer inspelen op de vragen en noden van kinderen en ouders", aldus Ivan. Er werd een masterplan opgemaakt waarin twee gebouwen, waar respectievelijk in 1996 en in 2004 heen verhuisd werd, al deel van uitmaakten. De drie laatste afdelingen, waaronder ook de jongste leefgroep, verhuizen nu naar de nieuwbouw. Dat heeft ook twee crisisbedden en twee ouder-kindkamers die tijdelijk kunnen ingenomen worden.De Anne Frankstraat werd heraangelegd met fiets- en voetpad. "Dit gebeurde volgens een overeenkomst met de zusters in 1976 op onze kosten. De straat wordt binnenkort overgedragen aan stad Kortrijk", aldus Ivan. Nu zijn enkel nog de burelen in het oude gebouw gevestigd. Deze verhuizen rond de kerstperiode naar het nieuwe gebouw, dat achter het huidige ligt. Dit gebouw wordt gekenmerkt door een sheddak, dat verwijst naar de geschiedenis van de pannenfabrieken. Daar komen eveneens de technische diensten en een polyvalente zaal, die ook kan verhuurd worden. Na de ontruiming zal het oude gebouw in het voorjaar van 2021 afgebroken worden, waarna de aanleg van de groene zone voor het gebouw kan starten.Vorige week schonk Sophie Baert uit Kortrijk nog een boomhut aan vzw De Korf. Die had ze gewonnen door een actie van de firma Artilignum, die een boomhut wegschonk voor De Warmste Week. De boomhut met speeltoestel staat nu voor het nieuwe gebouw in de Anne Frankstraat.