In maart 2020 werden in Vlaanderen 17.361 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten (zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 31,3 procent minder dan in maart 2019. De voorbije twaalf maanden werden 285.869 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 1,5 procent minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.
...

In maart 2020 werden in Vlaanderen 17.361 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten (zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 31,3 procent minder dan in maart 2019. De voorbije twaalf maanden werden 285.869 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 1,5 procent minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.In West-Vlaanderen gaat het om 3.128 rechtstreeks aan VDAB gemelde vacatures. Het jaar daarvoor was dat nog 4.296 vacatures. De daling met 27 procent is dus iets kleiner dan het gemiddelde Vlaamse niveau.Eén sector blijft opvallend goed scoren: de primaire sector. De landbouw en de groente- en fruitteelt kunnen natuurlijk niet stilgelegd worden en hebben nu heel wat seizoenarbeiders nodig om te helpen bij de oogst. Maar door de getroffen maatregelen zijn niet alle werknemers die traditioneel in de seizoensarbeid ingezet worden beschikbaar. Om toch de nodige arbeiders te vinden, schakelen de landbouwers meer dan ooit VDAB in. Ook in West-Vlaanderen ligt daarmee het aantal vacatures hoger: 75 tegenover 36 vorig jaar in maart.Op Vlaams niveau dalen bepaalde sectoren opvallend sterker, zoals de zakelijke dienstverlening, tot bijna de helft. In West-Vlaanderen is het verschil niet zo groot. Het gaat om 198 vacatures ten opzichte 264 vacatures. In de gezondheidszorg is die haast gelijk gebleven. Horeca en toerisme kregen logischerwijze een grotere klap met een daling van 61,6 procent op Vlaams niveau. Ook bij ons daalde het aantal vacatures in die sector scherp. Er waren er in maart 116 tegenover 351 vorig jaar in maart. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "De maatregelen naar aanleiding van het coronavirus laten hun sporen na op de arbeidsmarkt. In vergelijking met maart 2019 werden in maart 2020 meer dan 30 procent minder vacatures gemeld. De vacaturemarkt is over het algemeen stilgevallen. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen." "Door de oproep naar #COVID19-vacatures, kan VDAB heel gericht matchen daar waar de noden het hoogst zijn. Op die manier hopen we de impact zoveel als mogelijk te beperken. In de primaire sector zien we dan weer een grote stijging van het aantal vacatures. Die sector werkt hard door en met de oogst voor de deur, zijn daar heel wat extra krachten nodig. Om aan die vraag te kunnen voldoen lanceerden we de website www.helpdeoogst.be."